WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2011/6

Patienten met een verstandelijke beperking

2
Accreditatiepunten verlopen op: 17 november 2013
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

De huisarts kan door veranderingen in wetgeving en beleid ten aanzien van de populatie met een verstandelijke beperking in toenemende mate in contact komen met deze mensen. Vooral de ‘normalisatie’ – verplaatsing van woningen naar ‘de wijk’ – brengt met zich mee dat mensen met een verstandelijke beperking niet meer in de bossen of de duinen in grote instellingen bij elkaar wonen, maar in gewone huizen in gewone woonwijken en daarmee onder de medische zorg van een huisarts vallen.

Deze nascholing belicht in vogelvlucht de eigenheid van mensen met een verstandelijke beperking (VB). BLOK A gaat vooral over het ontwikkelingsniveau en bijbehorende mogelijkheden en moeilijkheden van communicatie. BLOK B gaat over de oorzaken van VB en bijzondere medische problematiek met daarin aandacht voor het mogelijk afwijkende beloop, verrichten van diagnostiek, etc.

Accreditatie

Dit nascholingsprogramma is voor 2 punten geaccrediteerd onder ID 107412 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A Ontwikkelingsniveau en communicatiemogelijkheden
A1 Epidemiologie, diagnostiek en behandeling
A2 Ontwikkelings- en ervaringsniveaus

Blok B Bijzondere medische problematiek
B1 Oorzaken verstandelijke beperking
B2 Veelvoorkomende (co)morbiditeit
B3 Aparte groepen

Actie en verantwoording
Literatuur
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH

Auteur

Marijke Tonino is als arts voor verstandelijke gehandicapten (AVG) verbonden aan de medische dienst van Ipse de Bruggen, een stichting die in heel Zuid-Holland bijzondere zorg biedt aan mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Ze is afkomstig uit de eerste lichting die aan de Erasmus Universiteit Rotterdam de opleiding tot medisch specialist AVG volgde. Inmiddels is ze zelf ook betrokken bij het onderwijs aan studenten geneeskunde.
Belangenverstrengeling: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van het nascholingsprogramma:

 • hebt u een idee wat mensen met een verstandelijke beperking (VB) anders maakt dan de gezonde populatie;
 • bent u globaal op de hoogte van de ontwikkelingsproblemen bij mensen met een VB;
 • hebt u een idee van de (on)mogelijkheden van communicatie met, en eventuele alternatieven bij, mensen met een VB;
 • hebt u kennis van veelvoorkomende comorbiditeit bij mensen met een VB;
 • hebt u globaal een idee van oorzaken van een VB (etiologie) en van de implicaties die dat heeft of kan hebben voor de gezondheid;
 • bent u op de hoogte van alternatieve behandelmogelijkheden bij bepaalde gezondheidsproblemen bij mensen met een VB;
 • weet u welke preventieve onderzoeken er (al dan niet syndroomspecifiek) verricht moeten worden.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen