WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2023/4

Oogaandoeningen met een rood oog

Auteur: Lieshout, G.J.C.M. van
2
Nascholingspunten te behalen tot: 7 november 2025

In de huisartsenpraktijk komen per week twee tot drie personen met klachten over één of beide ogen. Klachten door een ontsteking, een infectie, droge ogen, slechter zien of door een corpus alienum of een ongeval.

Symptomen die gelden als alarmsymptomen, waarbij gedacht moet worden aan een mogelijk ernstige oorzaak van oogklachten, zijn pijn, visusverandering en fotofobie. In principe hoort hiernaar bij elke oogklacht gevraagd te worden.

In deze nascholing worden de meest voorkomende oogaandoeningen besproken aan de hand van 14 foto’s.

Diagnostiek

Volgens de NHG-Standaard Rood oog en oogtrauma (2017)1 kan de huisarts verreweg de meeste patiënten met een rood oog zelf behandelen. Dat zal zeker zo zijn, maar er bestaat onder huisartsen nogal wat verschil in kennis, diagnostische mogelijkheden in de eigen praktijk en keuze van medicatie.

Behandeling

De diagnose blefaritis is niet moeilijk, maar de behandeling daarvan is gewijzigd. Het is goed daarvan kennis te nemen.

Voorheen moest het oog met een cornea-erosie na behandeling altijd zorgvuldig afgeplakt worden. Is dat achterhaald? En moet er nog steeds zalf in het oog met een erosie of een laesie na een corpus alienum?

En wanneer worden er druppels voorgeschreven voor behandeling van een oogprobleem en wanneer zalf of crѐme? En is het advies voor gebruik van chlooramfenicol bij kinderen onder 2 jaar recentelijk gewijzigd?

In deze nascholing worden de belangrijkste oorzaken van een rood oog behandeld. De NHG-Standaard Rood oog en oogtrauma onderscheidt drie categorieën van een rood oog:

 • niet-traumatische oorzaken van een rood oog; daarvan worden in deze nascholing conjunctivitis, subconjunctivale bloeding, episcleritis en keratitis behandeld. Scleritis en iridocyclitis worden kort beschreven. Acuut glaucoom wordt kort behandeld, omdat het gelukkig zeldzaam is. Chronisch glaucoom wordt niet behandeld, omdat een rood oog daarbij ontbreekt.
 • droge ogen en blefaritis; wij voegen hier het uitwendige en inwendige hordeolum aan toe en ook entropion en ectropion.
 • specifieke oogtraumata; daarvan behandelen wij etsing, cornea-erosie, corpus alienum in het oog en lasogen. Corneaperforatie en oogcontusie worden niet behandeld.

Accreditatie

Dit programma is door de KNMG voor 2 punten geaccrediteerd onder ID 530352. In uw persoonlijke nascholingsdossier is terug te vinden tot welke datum dit programma geaccrediteerd is. 

Inhoud

BLOK A Achtergrond en casuïstiek
A1 Anatomie en begrippen
A2 Oogaandoeningen met een rood oog
A3 Casuïstiek

BLOK B Diagnoses en behandeling
B1 Diagnoses en behandeling

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de huisartsenpraktijk’
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH
Toets voor Huisartsen 2023/4

Over de auteur

Gert van Lieshout is arts, niet praktiserend, en oud-huisarts. Na achttien jaar fulltime huisarts te zijn geweest, is Gert parttime als huisarts gaan werken en is hij zich met nascholing gaan bezighouden. Als een van de oprichters van AccreDidact is hij zestien jaar actief geweest met het ontwikkelen van schriftelijke geaccrediteerde nascholing voor huisartsen, apothekers, doktersassistenten en apothekersassistenten. Momenteel is hij nog actief bij de ontwikkeling van cursusmaterialen voor mondelinge geaccrediteerde nascholing aan apothekers, voor workshops in FTO-verband voor apothekers en huisartsen en van dit soort schriftelijke geaccrediteerde nascholing.

De auteur heeft geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangt geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en heeft geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afronding van dit nascholingsprogramma:

 • is uw kennis over de belangrijkste oorzaken van een rood oog en van alledaagse oogtraumata geactualiseerd en bent u in staat een adequate behandeling toe te passen;
 • ent u op de hoogte van de huidige medische en farmaceutische kanten daarvan en kunt u die toepassen in uw praktiseren en dat van de POH.
 • bent u de ontstaanswijze en het beloop van de besproken oogaandoeningen en oogtraumata;
 • bent u op de hoogte van de niet-medicamenteuze aspecten bij de behandeling en begeleiding van patiënten met de besproken oogaandoeningen en oogtraumata en kunt u deze ook toepassen;
 • hebt u voldoende kennis opgedaan om de laatste ontwikkelingen en inzichten betreffende behandeling en medicatie van de besproken aandoeningen en traumata adequaat te kunnen toepassen.

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen