WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2018/5

Niet-traumatisch zenuwletsel - entrapmentneuropathieën en NA

Auteur: Alfen, N. van
2
Accreditatiepunten verlopen op: 28 september 2020
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Perifeer zenuwletsel is een verzamelterm voor alle aandoeningen waarbij schade ontstaat aan het perifere zenuwstelsel. In deze nascholing wordt ingegaan op enkele veelvoorkomende, niet-traumatische oorzaken van perifeer zenuwletsel: compressieneuropathieën en neuralgische amyotrofie. Voor informatie over traumatisch zenuwletsel wordt verwezen naar de separate nascholing Perifeer zenuwletsel (Accredidact huisartsen 2017;4). Letsel van de perifere zenuwen veroorzaakt naast de bekende klachten van pijn, tintelingen en zwakte enkele minder bekende problemen op de lange termijn, zoals beperkte duurbelastbaarheid en pijn en overbelasting door lichamelijke compensatiestrategieën. Deze secundaire problemen kunnen grote invloed hebben op de mate waarin iemand kan blijven deelnemen aan werk, sport en gezinsleven.

In 2017 is de herziene landelijke richtlijn Carpaletunnelsyndroom verschenen. Nieuwe inzichten in de diagnostiek van deze aandoening, zoals het stellen van de klinische diagnose en de rol van zenuwechografie, zijn van belang voor patiënt en huisarts. Neuralgische amyotrofie is geen zeldzame, maar nog wel onbekende oorzaak van perifeer zenuwletsel, met bij de meerderheid van de patiënten langdurige restklachten en beperkingen. Tijdige herkenning in de eerste lijn en gerichte doorverwijzing kunnen langdurige restklachten en arbeidsongeschiktheid voorkomen.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID 331653 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A Diagnostiek van niet-traumatisch zenuwletsel
A1 Algemeen
A2 Diagnostiek
A3 Uitstralende pijn in arm of been
Blok B Behandeling van compressieneuropathieën en neuralgische amyotrofie
B1 Behandeling compressieneuropathieën
B2 Behandeling neuralgische amyotrofie
Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH
Afsluitende toets voor huisartsen

Over de auteur

Nens van Alfen is als neuroloog en klinisch neurofysioloog werkzaam op de afdeling Neurologie in het Radboudumc in Nijmegen. Als medisch hoofd van het functielaboratorium voor Klinische neurofysiologie en medeoprichter van de Plexuspoli en het Radboud Perifeer Zenuwspreekuur, is zij verantwoordelijk voor de klinische zorg en opleiding in de diagnostiek en advisering bij de behandeling van letsel van de perifere zenuwen en de plexus brachialis. Zij is vaste consulent voor perioperatief perifeer zenuwletsel voor de vakgroepen Anesthesiologie in het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. Haar specifieke aandachtsgebieden zijn de non-invasieve diagnostiek door middel van neuromusculaire echografie van zenuwen en spieren, en de aandoening neuralgische amyotrofie.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma weet u:

 • hoe u een compressieneuropathie of neuralgische amyotrofie bij patiënten kunt herkennen;
 • welke patiënten met carpaletunnelsyndroom, n. ulnaris neuropathie bij de elleboog of neuralgische amyotrofie aanvullende diagnostiek nodig hebben;
 • welke aanvullende diagnostiek beschikbaar is en wanneer deze zinvol ingezet kan worden;
 • welke behandeling door u in de acute fase van neuralgische amyotrofie mogelijk is;
 • welke behandelopties voor een compressieneuropathie beschikbaar zijn en wanneer deze ingezet kunnen worden;
 • wanneer u patiënten dient te verwijzen, wanneer u kunt afwachten, en welke follow-up noodzakelijk is;
 • op welke wijze u de patiënt kunt informeren over de prognose en te verwachten gevolgen van een compressieneuropathie of neuralgische amyotrofie;
 • wat de principes van revalidatiebehandeling zijn bij neuralgische amyotrofie en vergelijkbaar perifeer zenuwletsel.

 

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen