WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/1

Mondzorg voor huisartsen

Auteur: Baat, C. de
2
Accreditatiepunten verlopen op: 24 februari 2019
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

In het maatschappelijk verkeer wordt mondgezondheid vrijwel altijd geassocieerd met de tanden en de kiezen. Mondgezondheid behelst echter meer. Het deel van het lichaam dat bepalend is voor de mondgezondheid strekt zich uit over een groter gebied dan alleen de mond. Dit geheel wordt het orofaciale systeem genoemd.

Deze nascholing, de eerste van twee delen, geeft informatie over de belangrijkste aspecten van mondgezondheid, gaat erover hoe een huisarts mondongezondheid kan herkennen, over wat een huisarts kan en/of moet doen en over de mogelijkheden tot doelmatige samenwerking met een tandarts of een lid van het mondzorgteam van een tandarts. Tevens maakt de nascholing duidelijk hoe de mond(on)gezondheid kan inwerken op de algemene gezondheid en het welbevinden en andersom.
Het tweede deel zal gaan over de orale slijmvliezen, de tong, de speekselklieren, het speeksel en de temporomandibulaire gewrichten.

Accreditatie 

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID279092 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

BLOK A    Mond(on)gezondheid
A1    Casuïstiek I
A2    Dentitie en parodontium

BLOK B    Behandelingen, restauraties en prothetische constructies
B1    Casuïstiek II
B2    Mondzorggedrag en enkele mondzorgbehandelingen

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH
Afsluitende toets

Over de auteur

Cees de Baat studeerde in 1976 af in de tandheelkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf 1985 was hij, aanvankelijk in deeltijd, werkzaam als universitair docent aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1990 is hij aan deze universiteit gepromoveerd en in 1999 volgde zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar in de gerodontologie. Deze functie heeft hij gedurende zeven jaar gecombineerd met werkzaamheden als medisch coördinator voor de discipline bijzondere tandheelkunde aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Vanaf 1 december 2013 is hij met emeritaat. Hij was voorzitter van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en president van de European Prosthodontic Association. Belangenconflicten: geen.


Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing kunt u:

 • beschrijven wat wordt verstaan onder mond(on)gezondheid en onder (de anatomische onderdelen van) het orofaciale systeem;
 • onderscheid maken tussen temporaire dentitie, wisseldentitie en blijvende dentitie;
 • een eenvoudige beschrijving geven van de anatomie en de functie van de verschillende typen gebitselementen, van de gingiva en van het parodontale ligament;
 • aangeven hoe de ontwikkeling, de eruptie en de wisseling van gebitselementen verlopen, in welk stadium van de totale lichamelijke ontwikkeling die plaatsvinden en welke stoornissen daarin kunnen optreden;
 • belangrijke interacties met betrekking tot oorzaken en gevolgen tussen enerzijds mondgezondheid en anderzijds algemene gezondheid en welbevinden aangeven;
 • begrijpen welke oorzaken en gevolgen aan de orde zijn bij cariës, gingivitis, parodontitis, gebitsslijtage, orthodontische afwijkingen en (langdurige) tandeloosheid en aangeven welke parodontale, restauratieve en prothetische behandelingen tandartsen kunnen uitvoeren;
 • gebitsletsels herkennen en op de juiste wijze optreden om de gevolgen van gebitsletsels te minimaliseren;
 • enkele belangrijke aspecten van mondongezondheid herkennen en doelmatig samenwerken met een tandarts en/of een lid van het mondzorgteam van een tandarts.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen