WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/7

Mammacarcinoom - aspecten voor de huisarts

Auteur: Drs. G.J.C.M. van Lieshout,
2
Accreditatiepunten verlopen op: 21 november 2019
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Mammacarcinoom is de meest voorkomende maligniteit bij Nederlandse vrouwen. De kans dat een vrouw gedurende haar leven invasieve borstkanker of ductaal carcinoma in situ (DCIS) krijgt, is ongeveer 12% (1 op de 8 vrouwen). Door de vervroegde ontdekking van tumoren via het bevolkingsonderzoek borstkanker bij vrouwen van 50 tot 75 jaar, de verbeterde stadiëring en de toepassing van radio-, chemo-, immuno- en antihormonale therapie, is de prognose van borstkanker de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd.

De huisarts en mammacarcinoom

Wanneer u – al dan niet via het bevolkingsonderzoek – bij één van uw patiënten een mammacarcinoom vermoedt, stuurt u haar door. De laatste jaren is er zowel op het gebied van diagnostiek als op het gebied van de behandeling veel veranderd. In deze nascholing wordt u op de hoogte gebracht van de kansen op borstkanker bij bepaalde klachten waarmee vrouwen zich op het spreekuur presenteren. Die kansen blijken niet erg groot te zijn. U wordt ook op de hoogte gebracht van de laatste inzichten, zodat u weet wat er met uw patiënten gebeurt nadat u ze hebt doorverwezen en u adequaat kunt omspringen met hun vragen. Is borstsparende chirurgie met nabestraling bijvoorbeeld echt zo veilig als mastectomie of zelfs veiliger in bepaalde gevallen?

Het aspect ‘nazorg na verwijzing’ krijgt in de vernieuwde NHG-Standaard uitgebreid aandacht.  Als aandachtspunt bij verwijzing wordt genoemd het bespreken met de patiënt of zij het wenselijk vindt om contact te houden tijdens het (verdere) diagnostische en behandeltraject. En als dit het geval is, de patiënt vragen een afspraak te maken voor een vervolgconsult of telefonisch contact op te nemen bij een diagnose met belangrijke consequenties. Een en ander kan dan samen doorgenomen worden, onder andere met de kennis die in dit nascholingsprogramma is opgedaan.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID303389 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A Epidemiologie en casuïstiek van mammacarcinoom

A1 Epidemiologie
A2 Anamnese, onderzoek, aanvullend onderzoek en evaluatie

Blok B Behandeling van mammacarcinoom
B1 Casuïstiek
B2 Behandeling, aspecten voor de huisarts

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/ Hagro/fto/wdh
Afsluitende toets

Over de auteur

Drs. G.J.C.M. van Lieshout is arts en oud-huisarts. Na achttien jaar fulltime huisarts te zijn geweest, is Gert parttime als huisarts gaan werken en is hij zich met nascholing gaan bezighouden. Als een van de oprichters van AccreDidact is hij zestien jaar actief geweest met het ontwikkelen van schriftelijke geaccrediteerde nascholing voor huisartsen, apothekers, doktersassistenten en apothekersassistenten. Momenteel geeft hij mondelinge geaccrediteerde nascholing aan apothekers en ontwikkelt hij schriftelijke geaccrediteerde nascholing.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing weet u

 • wat uw huidige kennis is over mammacarcinoom;
 • globaal wat de incidentie en prevalentie van mammacarcinoom zijn;
 • weer welke factoren als risicofactoren aangemerkt worden voor het ontstaan van mammacarcinoom;
 • meer over de pathofysiologie en de diagnostiek van mammacarcinoom;
 • wat de stadiëring en histologie van het mammacarcinoom inhouden, zodat u correspondentie goed kunt begrijpen en plaatsen en patiënten behulpzaam kunt zijn bij uitleg over de situatie;
 • hoe de primaire en de adjuvante behandeling eruit kunnen zien;
 • voldoende om voor uw patiënten als vraagbaak te kunnen dienen en als leidsman/vrouw bij eventueel belangrijke beslissingen aangaande chirurgische en/of medicamenteuze therapie.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen