WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2021/3

Luchtwegklachten bij kinderen

Auteurs: Croonen, E.A., Piggelen, R.O. van, Brouwer, M.L., Hugen, C.A.C., Pourier, M., Roukema, J., Sintnicolaas, C. en Wijngaart, L.S. van den
2
Accreditatiepunten verlopen op: 25 mei 2023
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Luchtwegklachten komen bij kinderen veel voor en zijn een belangrijke reden voor een bezoek aan de huisarts. Luchtwegklachten kunnen zowel acuut als chronisch zijn en presenteren zich vaak met hoesten, benauwdheid en/of koorts. Vaak is er sprake van een onschuldige oorzaak en volstaat uitleg en geruststelling. Soms ontstaat er een acute situatie welke direct behandeling en overleg of verwijzing behoeft. De ernst van de klachten en de vermoedelijke onderliggende diagnose bepalen het te voeren beleid. Per leeftijdscategorie komen bepaalde ziektebeelden véél of juist niet tot nauwelijks voor. Dat helpt in het differentiëren tussen verschillende ziektebeelden.

Luchtweginfecties en astma vormen de twee grote groepen binnen luchtwegklachten bij kinderen. Daarbij is belangrijk om op te merken dat bovenste luchtweginfecties op de kinderleeftijd erbij horen en heel vaak geen doorverwijzing behoeven. Tot 11 bovenste luchtweginfecties per jaar bij een kind tot 2 jaar, tot 8 bovenste luchtweginfecties per jaar bij een kind tot 5 jaar, tot 6 bovenste luchtweginfecties per jaar bij een kind tot 10 jaar en tot 4 bovenste luchtweginfecties per jaar bij een kind vanaf 10 jaar wordt als normaal beschouwd. Wat zijn dan wel criteria om door te verwijzen in de electieve en acute setting? Dat leert u in de nascholing die hier voor u ligt.

Deze nascholing bestaat uit twee delen.
In BLOK A worden de basisprincipes van het beoordelen van een kind met luchtwegklachten beschreven en wordt er stilgestaan bij inhalatietherapie, een belangrijke behandeling voor kinderen met astma/viral wheeze. De aandachtspunten en veelvoorkomende valkuilen worden beschreven.
In BLOK B wordt ingegaan op een aantal specifieke ziektebeelden, te weten bronchiolitis, (peuter)astma, pneumonie en laryngitis subglottica.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID 429033 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A Algemene principes van de luchtweg bij kinderen
A1 Van kinderluchtweg naar luchtweggeluiden
A2 Beoordeling van het kind met luchtwegproblemen
A3 Luchtwegmedicatie bij kinderen

Blok B Veel voorkomende luchtwegproblematiek bij kinderen
B1 Bronchiolitis
B2 Astma
B3 Pneumonie
B4 Laryngitis subglottica

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur

Bijlage
Toets voor huisartsen 2021/3 Luchtwegklachten bij kinderen

Over de auteurs

Deze nascholing is tot stand gekomen door kinder(long)artsen, kinderlongartsen in opleiding en kinderlongverpleegkundigen werkzaam binnen het Regionale Astma en Allergie centrum voor Kinderen (RAAcK) te Nijmegen. RAAcK is het samenwerkingsverband tussen de kinderlongziekten van het Radboudumc (hoofdlocatie en Dekkerswald) en de kinderlongziekten van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. In 2008 is RAAcK officieel opgericht. Dankzij deze unieke samenwerking is de zorg en begeleiding voor kinderen met astma, allergie en luchtwegklachten in de regio Nijmegen optimaal georganiseerd. Door het bundelen van krachten biedt RAAcK een totaalpakket aan zorg en begeleiding voor kinderen met astma, allergie en luchtwegklachten. RAAcK heeft een regionale functie voor huisartsen en een supra-regionale functie voor kinderartsen. Patiënten kunnen naar RAAcK worden verwezen voor verschillende indicaties, variërend van verzoek tot eenmalige controle en evaluatie, medebehandeling of overname van zorg, voor functiemetingen en instructies, voor analyse naar en adviezen bij ademdysregulatie, voor begeleiding bij bijkomende psychosociale en somatische problematiek, en voor uitgebreide diagnostiek naar voedselallergie.

Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

 • kent u de verschillen in anatomie van de luchtweg tussen kinderen en volwassenen en kent u de verschillende longgeluiden ten aanzien van klank, mechanisme van ontstaan en klinische correlatie;
 • kunt u het kind met ademhalingsproblemen op een gestructureerde wijze beoordelen en de ernst van de problematiek accuraat inschatten;
 • bent u op de hoogte van belangrijke factoren die het slagen van inhalatietherapie bij kinderen beïnvloeden;
 • kent u de belangrijkste risicofactoren voor een gecompliceerd beloop van bronchiolitis bij kinderen en weet deze te plaatsen in de beoordeling en eventuele verwijzing van het kind;
 • bent u bekend met de diagnostiek en behandeling van astma bij kinderen jonger en ouder dan 6 jaar, met het verschil tussen deze 2 groepen en met redenen voor eventuele verwijzing;
 • kent u de belangrijkste criteria voor het stellen van de diagnose pneumonie bij kinderen, kunt u de behandeling instellen en kent u de verwijscriteria;
 • kent u de aandachtspunten bij het acuut benauwde kind en herkent u het klinisch beeld van een kind met laryngitis subglottica, weet u hoe deze te behandelen en op welke gronden te verwijzen.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen