WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2016/6

Lage rugklachten

Auteur: Slobbe, A. van
2
Accreditatiepunten verlopen op: 25 oktober 2018
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Lage rugklachten zijn een veelvoorkomende aandoening. Ongeveer 60 tot 90 procent van de westerse bevolking heeft hier tenminste eenmaal in zijn leven last van. Als huisarts krijgt u hier bijna dagelijks mee te maken.

De klachten van de rug kunnen worden ingedeeld in twee grote groepen:
•    aspecifieke lage rugklachten
•    specifieke lage rugklachten.

Bij lage rugklachten is in 90 tot 95 procent van de gevallen geen specifieke lichamelijke oorzaak aanwijsbaar. Toch is het van groot belang dat u in de anamnese van lage rugklachten de specifieke of andere ernstige onderliggende aandoeningen snel en correct kunt filteren. Daarom zal er in deze nascholing ruim aandacht zijn voor de anamnese: welke vragen stelt u en waarom? Daarnaast komen het lichamelijk onderzoek, de behandeling en adviezen uitgebreid aan bod.

Accreditatie

Aan dit nascholingsprogramma is onder ID 266064 voor 2 punten accreditatie toegekend voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A    Specifieke en aspecifieke rugklachten
A1    Anatomie van de rug
A2    Casuïstiek
A3    Casuïstiek specifieke rugklachten (1)
A4    Specifieke lagerugpijn
A5    Casuïstiek aspecifieke rugklachten
A6    Aspecifieke lagerugpijn

Blok B    Behandeling en advies
B1    Casuïstiek specifieke rugklachten (2)
B2    Aspecifieke lagerugpijn

Actie en verantwoording

Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad 'Invoering in de praktijk'
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH
Afsluitende toets

Auteur

Astrid van Slobbe is huisarts en kaderarts bewegingsapparaat. In deze laatste functie is zij onder andere betrokken bij het geven van onderwijs aan huisartsen in opleiding. Zij ontwikkelt en geeft nascholingen voor huisartsen, al dan niet in samenwerking met fysiotherapeuten. Zij heeft met fysiotherapeuten in Emmeloord werkafspraken vormgegeven over klachten van het bewegingsapparaat. Recent heeft zij voor AccreDidact een nascholing voor doktersassistenten gemaakt over lagerugpijn en de huisartsen-versie is daar een spin off van.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Algemeen leerdoel: na afronding van deze nascholing bent u goed op de hoogte van rugklachten, weet u welke verschillende symptomen en oorzaken er zijn en welke behandelingen en adviezen u de patiënten kunt geven. Ook zult u alerter zijn op het vóórkomen van chroniciteit van lagerugpijn. Verder zult u naast de NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn ook de richtlijn van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) rondom lagerugpijn leren kennen.

Dit leerdoel bereikt u na het afronden van deze nascholing doordat u:

 • kennis van de anatomie van de rug hebt opgefrist;
 • het verschil kent tussen aspecifieke en specifieke rugklachten;
 • kennis van de symptomatologie en van de oorzaken van rugklachten hebt opgefrist;
 • de alarmsymptomen in de anamnese leert herkennen en daar op de juiste manier naar kunt handelen;
 • in staat bent goede adviezen te geven, zowel medicamenteus als niet-medicamenteus;
 • kennis hebt genomen van de Start Back Tool (SBT).

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen