WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

In 2022 bedroeg de incidentie van (een vorm van) knieklachten in de huisartsenpraktijk ruim 40 per 1 000 inwoners. Knieklachten waren in dat jaar dan ook het vaakst een reden voor verwijzing naar de orthopedie. De knie is door zijn functie en bouw een van de zwaarst belaste gewrichten. Dit komt onder meer door onze tegenwoordig actieve levensstijl, waardoor we tot op steeds hogere leeftijd intensief willen sporten. Als de krachten op de knie te groot zijn, door bijvoorbeeld een val of verdraaiing, kan acuut traumatisch letsel van ligamenten, menisci en/of kraakbeen het gevolg zijn. Deze knieletsels zorgen op de lange termijn dan weer voor een verhoogde kans op knieartrose, een vorm van chronisch knieletsel. Ook als er langdurig sprake is van overbelasting op structuren in en om de knie kan chronisch niet-traumatisch letsel optreden, zich uitend in bijvoorbeeld bursitis, tendinopathie of artrose.

Deze nascholing beoogt een overzicht te geven van de meest voorkomende orthopedische oorzaken van knieklachten. Voor het bespreken van deze in en rondom de knie voorkomende aandoeningen is gekozen voor een indeling die geheel in lijn is met de NHG-Standaarden Traumatische knieklachten (M66) en Niet-traumatische knieklachten (M107), beide herzien in 2020. Buiten het bestek van deze nascholing vallen fracturen rond het kniegewricht, te weten fracturen van tibiaplateau, proximale fibula, distale femur en patella. Gezien de pragmatische aanpak en de beperkte ruimte beoogt deze nascholing leerzaam en verdiepend, maar niet volledig te zijn en wordt verder verwezen naar de betreffende NHG-Standaarden.

Accreditatie

Dit programma is door de KNMG voor 2 punten geaccrediteerd onder ID 531961. In uw persoonlijke nascholingsdossier is terug te vinden tot welke datum dit programma geaccrediteerd is. 

Inhoud

BLOK A Diagnostiek van (niet-)traumatische knieklachten en knieartrose
A1 Diagnostiek van traumatische knieklachten
A2 Diagnostiek van niet-traumatische knieklachten
A3 Diagnostiek van knieartrose

BLOK B Behandeling van (niet-)traumatische knieklachten en knieartrose
B1 Behandeling van traumatische knieklachten
B2 Behandeling van niet-traumatische knieklachten
B3 Behandeling van knieartrose

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de huisartsenpraktijk’
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH
Toets voor Huisartsen 2023/5

Over de auteur

Suzanne Witjes studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werd opgeleid tot algemeen orthopedisch chirurg binnen het opleidingscluster van het Academisch Medisch Centrum (nu Amsterdam UMC, locatie AMC). Na haar opleiding subspecialiseerde zij zich in sportorthopedie, kniechirurgie en schouderpathologie door fellowships in de Fowler Kennedy Sport Medicine Clinic in London Ontario, Canada en in de Sports Surgery Clinic in Dublin, Ierland. In december 2018 promoveerde zij in Amsterdam op activiteiten en tevredenheid van jongere patiënten na een knieprothese en standscorrectie. In Nederland was zij tot 2023 werkzaam als orthopeed in verschillende instellingen en tot op heden nog als ‘virtueel orthopeed’ in het team MSK van Prisma, een platform via Siilo, waarop huisartsen laagdrempelig multidisciplinaire digitale consulten kunnen aanvragen met medisch specialisten. Voor de inhoud van deze nascholing en de gebruikte casus heeft de auteur zich onder meer laten inspireren door de via Prisma opgedane contacten met huisartsen. Momenteel is zij voornamelijk werkzaam als bedrijfsarts en orthopedisch consulent bij Medicum Consult en volgt zij (als zij-instromer) de verkorte opleiding tot bedrijfsarts bij de SGBO in Nijmegen. Daarnaast is zij als expert namens de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) betrokken bij de werkgroep heup- en knieartrose van het programma Uitkomstgerichte Zorg van het Zorginstituut.

De auteur heeft geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangt geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en heeft geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afronding van dit nascholingsprogramma:

 • heeft u een overzicht van de meest voorkomende aandoeningen die kunnen leiden tot knieklachten in de Nederlandse huisartsenpraktijk;
 • kunt u deze knieaandoeningen grofweg van elkaar onderscheiden en in de eerste lijn richtinggevend diagnosticeren;
 • kunt u, na opfrissing van uw kennis over de behandelingsmogelijkheden van knieaandoeningen, uw patiënt hierover gedegen adviseren en zo nodig gerichter verwijzen;
 • kent u anamnestische kenmerken en bevindingen tijdens het lichamelijk onderzoek die passen bij traumatische letsels aan de meniscus, ligamenten, patella en het kraakbeen;
 • kent u de anamnestische kenmerken en bevindingen in het lichamelijk onderzoek die passen bij niet-traumatische letsels van bursa, pezen, meniscus en kraakbeen;
 • weet u welke aanvullende onderzoeken hierbij (niet) zinvol zijn in de eerste lijn;
 • kunt u aan de hand van de waarschijnlijkheidsdiagnose een beter passend beleid afspreken;
 • weet u wanneer u binnen de eerste lijn kunt behandelen en wanneer het geïndiceerd is een medische specialist te raadplegen of te verwijzen naar de tweede lijn.

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen