WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2015/3

Hypertensie

Auteur: Wel, M.C. van der
2
Accreditatiepunten verlopen op: 9 mei 2017
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) neemt een grote plaats in bij het werk in uw praktijk. In een gemiddelde huisartspraktijk heeft ruim 10% van de populatie een hart-vaatziekte of een hoog risico op het krijgen daarvan.
Goed CVRM vraagt om teamwork, waarbij vaak een rol is weggelegd voor uw doktersassistente (o.a. bloeddrukmeting, lengte en gewicht, standaardvragen uit het risicoprofiel), uw praktijkondersteuner (bijv. opstellen risicoprofiel, mede formuleren behandelplan, coachen bij levensstijlverandering) maar ook voor de diëtiste, de fysiotherapeut, de vasculair specialisten in het ziekenhuis en de apotheker.

Als spin in het web zult u op de hoogte willen blijven van de vele ontwikkelingen die op het brede terrein van CVRM gaande zijn. De achtergronden en doelen van CVRM staan in grote lijnen uitstekend beschreven in de NHG-Standaard CVRM. De praktische vertaalslag naar de dagelijkse praktijk vindt u terug in de Zorgstandaard Cardiovasculair risicomanagement platform Vitale Vaten (www.vitalevaten.nl). Als u deze twee documenten goed beheerst, bent u waarschijnlijk prima in staat om uw patiënten goede CVRM-zorg te leveren.

Ongetwijfeld hebt u behoefte aan verdieping van een of meerdere subthema’s. AccreDidact heeft dan ook het voornemen een aantal CVRM-gerelateerde onderwerpen apart te belichten. In deze nascholing wordt het onderwerp 'bloeddruk en hypertensie' nader onder de loep genomen en komt u meer te weten over een aantal actuele ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en therapie.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID212573 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A    Bloeddruk en hyperaldosteronisme
A1    Nieuwe ontwikkelingen bij het meten van de bloeddruk
A2    Primair hyperaldosteronisme

Blok B    Zelfmanagement, therapieresistente hypertensie en behandeling
B1    Zelfmanagement van bloeddruk
B2    Pseudo-therapieresistente hypertensie
B3    Interventiebehandeling van hypertensie: renale denervatie en baroreflexactivatietherapie

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/ Hagro/FTO/WDH

Auteur

Mark van der Wel is gezondheidswetenschapper en huisarts. Hij werkt in Wijkgezondheidscentrum Lindenholt en is tevens verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

 • weet u wat serieel automatisch praktijk bloeddruk meten is, kent u indicaties, voor- en nadelen, en hebt u handvatten voor toepassing ervan in uw praktijk;
 • is uw kennis over de belangrijkste onderliggende oorzaak van hypertensie, primair hyperaldosteronisme, geactualiseerd en uitgebreid;
 • bent u op de hoogte van de moderne mogelijkheden, indicaties en optimale toepassingsvormen om patiënten thuis zelf de bloeddruk te laten meten en managen;
 • kunt u een grondige analyse maken van een patiënt bij wie u een vermoeden hebt van therapieresistente hypertensie en leert u waarom dit zo relevant is;
 • weet u meer over achtergrond, uitvoering en wetenschappelijke onderbouwing van invasieve behandelmogelijkheden bij therapieresistente hypertensie.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen