WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2014/7

Het rode oog

Auteur: F. Timmermans
2
Accreditatiepunten verlopen op: 25 november 2016
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Oogheelkunde mag dan onder de ‘kleine’ vakken gerubriceerd worden, het belang ervan in de huisartsenpraktijk is groot. Oogheelkundige klachten komen veelvuldig voor en veroorzaken bij patiënten veel onrust en lijdensdruk. Oogheelkundige diagnostiek wordt echter door menig huisarts moeilijk gevonden en daardoor vaak achterwege gelaten, dan wel beperkt tot het met een penlight op het oog schijnen. Als de klachtenpresentatie ‘rood oog’ is, hebben we houvast aan een uitstekende NHG-Standaard Rode oog. Is het oog echter niet rood, dan wordt gemakkelijk, maar feitelijk vaak overbodig verwezen naar de oogarts.

De meeste nascholingspresentaties laten diagnose-gegroepeerd plaatjes zien van veelal complete beelden. Deze werkelijkheid is vaak lastiger, doordat de symptomatologie diffuser en minder compleet is, mede omdat de bezorgde patiënt zich vaak al vroeg in het ziektebeeld presenteert.
Deze nascholing presenteert daarom acht reële casus zoals ze in de dagelijkse realiteit van een huisartsenpraktijk voorkomen. Het programma richt zich op diagnostiek en beleid in dit voor het huisartsenwerk veel meer kenmerkende stadium, wanneer diagnoses en diagnostische mogelijkheden nog minder duidelijk zijn of elkaar lijken te overlappen. Een volkomen eenduidig beleid in deze grijze, schemerfases van klachtenpresentatie is dan ook regelmatig niet goed mogelijk. In deze nascholing ontdekt u hoe u dan toch tot een adequaat behandelplan kunt komen.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID197067 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A Casuïstiek zonder verwijzing naar tweede lijn
A1    Rood oog met…, ja wat is het eigenlijk?
A2    Kriebel en jeuk
A3    Lokale roodheid
A4    Rood oog en schrijnen bij knipperen

Blok B Casuïstiek met verwijzing naar tweede lijn
B1    Schrijnend licht en afscheiding
B2    Niet-genezende conjunctivitis
B3    Stomp trauma
B4    Pijnlijk rood oog ’s ochtends

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van de vragen en casuïstiek
Literatuur

Auteur

Frank Timmermans was van 1987-2008 praktijk houdend huisarts. In 1995 deed hij de STOOHN-opleiding (Stichting Onderwijs Oogheelkunde aan Huisartsen) en registreerde zich meteen in 2007 bij de instelling van het CHBB-register oogheelkunde. Sinds 2009 is hij als freelance huisarts vooral werkzaam op oogheelkundig gebied in de eerste lijn met onder andere categorale oogheelkundige spreekuren. Daarnaast verzorgt hij oogheelkundig onderwijs en diagnostiek- en vaardigheidstrainingen voor verschillende doelgroepen, waaronder de door de afdeling Oogheelkunde van Radboudumc verzorgde PAOG-opleiding ter verkrijging van het CHBB-certificaat.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

 • kunt op grond van een relevante anamnese een onderscheid maken naar bedreigende en onschuldigere oogaandoening die zich met roodheid presenteren (alarmsymptomen);
 • weet u hoe u met beperkte hulpmiddelen een rood oog moet onderzoeken;
 • kunt u (met de NHG-Standaard Het rode oog als leidraad) een diagnose dan wel werkhypothese opstellen;
 • bent u in staat een therapeutisch en zo nodig controlebeleid op te stellen;
 • weet u hoe bij nog onduidelijke diagnoses een verantwoorde beleidslijn gevolgd kan worden;
 • wordt de afgrenzing met de tweede lijn duidelijk.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen