WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2015/4

Fysiotherapie voor de huisarts

Auteur: Loeffen, M.
2
Accreditatiepunten verlopen op: 30 juni 2017
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Jaarlijks bezoeken veel Nederlanders een fysiotherapeut. Deze paramedische discipline is in alle lijnen van de gezondheidszorg vertegenwoordigd, maar de meeste fysiotherapeuten zijn werkzaam in de eerstelijns gezondheidszorg. Fysiotherapeuten hebben de mogelijkheid zich te specialiseren, maar betekent dat dat zij de algemene klachten dan niet meer behandelen? Sinds de invoering van de directe toegankelijkheid fysiotherapie kan de patiënt de fysiotherapeut direct bezoeken. Betekent dit voor de huisarts een lastenverlichting of ontstaan hierdoor juist meer zorgen? U hebt vast onlangs nog een verwijzing voor de fysiotherapeut geschreven, maar wat gebeurt daar eigenlijk? Hoe verloopt het diagnostisch proces? En wat wordt precies in kaart gebracht?
In deze nascholing gaat de aandacht, naast de algemene principes van diagnostiek en behandeling, speciaal uit naar de twee veelvoorkomende klachten van het houdings- en bewegingsapparaat: lage rugpijn en schouderpijn. Aan de hand van twee casussen wordt het proces systematisch doorlopen. Deze nascholing kan helaas niet dieper op de materie ingaan, omdat het niet tot de basiskennis van de huisarts behoort. Wellicht wordt u geprikkeld u er verder in te verdiepen.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID217833  voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A Introductie, diagnostiek en behandelprincipes in de fysiotherapie
A1 Introductie
A2 Diagnostiek
A3 Behandelprincipes

Blok B Behandeling van lage rugpijn en schouderpijn
B1 Behandeling van lage rugpijn
B2 Behandeling van schouderpijn

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/ Hagro/FTO/WDH

Auteur

Mark Loeffen is als fysiotherapeut en Master manueel therapeut verbonden aan het Academisch Gezondheidscentrum Thermion te Lent.  Hij is tevens opleider voor aankomende fysiotherapeuten en participeert, samen met het zorgcluster Thermion en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), in verschillende projecten en onderzoeken in het kader van de ontwikkeling van (geïntegreerde) eerstelijnszorg.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

 • kent u de achtergrond van fysiotherapie;
 • herkent u verschillende specialismen binnen de fysiotherapie;
 • begrijpt u de gedachtegang van een fysiotherapeut met betrekking tot het diagnostisch proces;
 • kent u de behandelprincipes van de fysiotherapeut;
 • kent u een aantal interventies in het algemeen en die bij lage rugpijn en schouderpijn in het bijzonder;
 • weet u wat u mag verwachten van een fysiotherapeut en hij van u.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen