WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/2

Familiaal geweld

Auteur: Lo Fo Wong, S.
2
Accreditatiepunten verlopen op: 11 april 2019
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Onder familiaal geweld verstaan we de aantasting van de persoonlijke integriteit (lichamelijk, psychisch en economisch) van het slachtoffer door iemand uit de familiekring. Hiertoe behoren ook (ex-)partners, gezins- of familieleden en huisvrienden van het slachtoffer.
Familiaal geweld (FG) is de meest voorkomende vorm van geweld waarmee mensen te maken hebben.
In dit nascholingsprogramma wordt aandacht besteed aan het herkennen van de signalen van partnergeweld en kindermishandeling aan de hand van de klinische presentatie van het probleem door de patiënt tijdens het consult. Het bespreekbaar maken van partnergeweld en kindermishandeling en hoe te handelen vormen de leidraad. De kennis opgedaan in dit nascholingsprogramma is ook toepasbaar op de groepen die nu niet besproken zijn zoals ouderen, ouders die door hun kinderen mishandeld worden en families waarbij eergerelateerd geweld een rol speelt.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID 284825 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A Signalering en bespreekbaar maken van familiaal geweld
A1 Probleemdefinitie en achtergrond
A2 Casuïstiek
A3 Familiaal geweld en de verborgen signalen
A4 Bespreekbaar maken en vraagmethoden
Blok B Diagnostiek, hulp en handelen bij familiaal geweld
B1 Diagnostiek: vervolg casuïstiek
B2 Hulpverlening bij partnergeweld: motiveren voor de volgende stap
B3 Handelen bij kindermishandeling: consultatie en verwijzing
Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/ Hagro/FTO/WDH
Afsluitende toets
 
Over de auteur

Dr. Sylvie Lo Fo Wong was van 1980-2014 huisarts te Rotterdam, van 1992-2001 docent Huisartsopleiding ErasmusMc en sinds 2001 onderzoeker bij Radboudumc, Eerstelijnsgeneeskunde, sectie Gender & Women’s Health. Belangenconflict: geen

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

 • beschikt u over kennisaspecten van familiaal geweld;
 • herkent u vormen van familiaal geweld, de fysieke en psychische gevolgen en het zorggebruik;
 • herkent u de signalen die veel voorkomen bij partnergeweld en kindermishandeling;
 • kunt u patiënten die te maken hebben met partnergeweld en kindermishandeling beter herkennen;
 • herkent u de signalen van kinderen die getuige zijn van partnergeweld;
 • herkent u de risicofactoren voor kindermishandeling;
 • bent u in staat partnergeweld en kindermishandeling te bespreken;
 • weet u hoe u het medisch beroepsgeheim hanteert bij familiaal geweld, evenals de KNMG-Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweldDit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen