WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2019/7

Evidence-based medicine IV - Diagnostiek

Auteur: Laar, F.A. van de
2
Accreditatiepunten verlopen op: 10 december 2021
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Veruit de meeste aandacht in het medisch-wetenschappelijk onderzoek gaat uit naar etiologie (hoe wordt iemand ziek) en therapie (wat kun je eraan doen). Dat klinkt logisch, maar ik wed dat u een belangrijk deel van uw tijd kwijt bent aan de vraag ‘wat is er eigenlijk aan de hand’. Dit diagnostisch denken laat zich lastig kaderen. Daarom wil deze nascholing om te beginnen aanzetten tot bezinning en reflectie op het begrip diagnostiek en hoe het samenhangt met de praktijk van alledag. U krijgt concrete handreikingen om uw diagnostisch handelen meer evidence-based te maken. Enerzijds door het opfrissen van de basale epidemiologische begrippen die samenhangen met diagnostiek, en anderzijds door u handvatten te geven om de evidence base achter diagnostische testen te kunnen vinden en te kunnen duiden.

Tot slot gaan we dieper in op de methodologie van wetenschappelijke studies naar diagnostiek, zodat u nog beter in staat bent de onderliggende literatuur te duiden en te vertalen naar de praktijk.

Accreditatie 

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID 381573 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud 

BLOK A Diagnostiek en de praktijk van alledag
A1 Diagnostiek in relatie tot klinisch redeneren
A2 Diagnostiek in de alledaagse praktijk 
BLOK B Methodologie van wetenschappelijke studies naar diagnostiek
B1 Zoeken naar literatuur rond diagnostiek
B2 Beoordelen en interpreteren van diagnostische studies
Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Bijlage Richtlijn Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen - Korte samenvatting
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH
Afsluitende toets voor huisartsen

Auteur

Floris van de Laar is als huisarts verbonden aan het Academisch Gezondheidscentrum Thermion te Lent. Daarnaast is hij werkzaam als onderzoeker en docent aan het Radboudumc in Nijmegen. Hij is auteur van diverse medisch-wetenschappelijke publicaties, waaronder meerdere systematische reviews en een RCT. Zijn aandachtsgebieden betreffen evidence-based medicine en klinisch redeneren.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen

Na afronding van dit nascholingsprogramma is uw kennis van evidence-based medicine (EBM) met betrekking tot diagnostiek geactualiseerd. Dit leerdoel bereikt u doordat u:

 • de plaats kunt beschrijven van diagnostiek in het proces van klinisch redeneren;
 • verschillende soorten diagnoses en diagnostische processen kunt beschrijven en kunt plaatsen in het geneeskundig proces;
 • betrouwbare bronnen kunt vinden en kunt raadplegen over diagnostische tests;
 • weet hoe u aan de hand van een 2×2-tabel de sensitiviteit, specificiteit, positief voorspellende waarde, en de negatief voorspellende waarde van een test in een bepaalde populatie berekent;
 • via PubMed wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek weet te vinden;
 • in staat bent om in grote lijnen zelf een wetenschappelijke studie naar een diagnostische test te ontwerpen.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen