WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2015/6

Ernstige infectieziekten bij kinderen

Auteurs: Flier, M. van der en Vreugenhil, H.
2
Accreditatiepunten verlopen op: 15 oktober 2017
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Koorts is bij kinderen de belangrijkste reden voor een spoedconsultatie bij de huisarts. Meestal wordt de koorts veroorzaakt door een onschuldige spontaan herstellende virale infectie, maar het niet¬onderkennen van een ernstige of levensbedreigende infectieziekte kan aanzienlijke consequenties hebben. In de Nederlandse context is het met name van belang ernstige bacteriële infecties vroegtijdig te herkennen, opdat adequate therapie ingesteld kan worden. Hier ligt een belangrijke taak voor de huisarts.
De NHG-Standaard Kinderen met koorts (2008) wordt momenteel herzien. In het Verenigd Koninkrijk is de NICE Clinical guideline feverish illness in children under five verschenen in 2007 en herzien in 2013. In oktober 2013 verscheen bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde de eerste richtlijn Koorts in de tweede lijn bij kinderen van 0-16 jaar. De inhoud van deze richtlijnen verdient de aandacht van de huisarts. Dit nascholingsprogramma gaat op de inhoud van deze richtlijnen in.
Het afgelopen decennium is een aantal belangrijke studies verricht die de wetenschappelijke basis van deze richtlijnen vergroten en er is voortgang geboekt in de herkenning van kinderen met een ernstige infectie. In deze nascholing zal het accent dan ook liggen op herkenning van ernstige infecties bij kinderen met koorts.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID 227191 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A Definities, epidemiologie en pathofysiologie van sepsis en huidige praktijk
A1 Definitie en pathofysiologie
A2 Huidige praktijk: alarmsymptomen en klinische blik

Blok B Vernieuwing in diagnostiek en behandeling
B1 Stoplichtsysteem diagnostiek
B2 Behandeling

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/ Hagro/FTO/WDH

Auteurs

Dr. Michiel van der Flier is als kinderarts-infectioloog/immunoloog werkzaam in het Amalia kinderziekenhuis/Radboudumc te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op de rol van VEGF in bacteriële meningitis en sepsis. Naast zijn werk als clinicus doceert hij kinderinfectieziekten en immunologie en verricht hij wetenschappelijk onderzoek naar ernstige infecties bij kinderen.
Dr. Harriet Vreugdenhil is als huisarts werkzaam in het academisch gezondheidscentrum Thermion te Lent. Zij is gepromoveerd op beademing geïnduceerde inflammatoire longschade bij kinderen. Tijdens haar opleiding tot huisarts was zij gedurende zes maanden werkzaam in het Wilhelmina kinderziekenhuis UMC Utrecht. Zij was enkele jaren als docent verbonden aan het UMC Utrecht en tevens werkzaam in verschillende innovatieprojecten van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

 • kunt u de huidige definitie van sepsis bij kinderen reproduceren;
 • kunt u de epidemiologische aspecten van ernstige bacteriële infecties bij kinderen gebruiken voor eigen casuïstiek;
 • bent u beter in staat om ernstige infecties bij kinderen te herkennen;
 • kunt u de verbinding leggen tussen pathofysiologie en behandeling van ernstige bacteriële infecties bij kinderen;
 • kunt u de principes, zoals gehanteerd in actuele (inter)nationale richtlijnen, toepassen.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen