WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

Als huisarts schrijft u dagelijks medicijnen voor. De beschikbaarheid van deze medicijnen alsmede de nodige kennis over werking, effectiviteit en veiligheid lijken een vanzelfsprekendheid, maar dat zijn ze niet. Daarom neemt deze nascholing u in vogelvlucht mee in de ontwikkeling van een geneesmiddel: van het ontwerp tot en met de registratie. Dat is een lange route die vaak minstens tien jaar duurt. Veel potentiële geneesmiddelen halen de eindstreep niet eens, omdat ze al ergens tijdens het ontwikkelingsproces sneuvelen. Een hele cascade van steeds nieuwe weegmomenten in het hele proces – ‘to go or not to go’ – bepaalt hoe ver een geneesmiddel komt.

Accreditatie

Dit programma is door de KNMG voor 2 punten geaccrediteerd onder ID 507737. In uw persoonlijke nascholingsdossier is terug te vinden tot welke datum dit programma geaccrediteerd is. 

Inhoud

BLOK A Geschiedenis, ontwerp en preklinische fase
A1 Overzicht geneesmiddelontwikkeling
A2 Beknopte geschiedenis van het geneesmiddelonderzoek
A3 Ontwerp van een geneesmiddel
A4 Preklinische fase

BLOK B Klinische fase, registratie en postmarketingfase
B1 Klinische fase
B2 Registratie
B3 Postmarketingfase
B4 Marketing en de huisarts

Actie en verantwoording

Nadere bespreking van vragen en casuïstiek 
Literatuur 
Opdrachtblad 'Invoering in de huisartsenpraktijk’ 
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH 
Toets voor Huisartsen 2023/1

Over de auteur

Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Na zijn afstuderen werkte hij enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

De auteur heeft geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangt geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en heeft geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Doelstellingen

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

 • kunt u de farmaceutische industrie en de geneesmiddelontwikkeling zoals die tegenwoordig plaatsvindt in historisch perspectief plaatsen;
 • kunt u aangeven welke cruciale factoren bepalen of een te ontwikkelen geneesmiddel succesvol genoeg zal zijn om uiteindelijk patiënten van dienst te zijn;
 • kunt u aangeven uit welke fasen het geneesmiddelonderzoek bestaat;
 • kunt u uitleggen welke regulatoire processen een rol spelen rondom markttoelating van een geneesmiddel;
 • kunt u vertellen waarom postmarketingsurveillance zo belangrijk is;
 • kunt u benoemen via welke psychologische mechanismen de farmaceutische industrie artsen weet te beïnvloeden.

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen