WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2015/7

Dyspareunie

Auteur: Leusink, P.
2
Accreditatiepunten verlopen op: 13 november 2017
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

In de nieuwe NHG-Standaard Seksuele klachten wordt aandacht besteed aan dyspareunie, een veel voorkomende seksuele klacht bij vrouwen. Er is speciale aandacht voor een aandoening die voor de huisarts minder bekend is, namelijk een vorm van aspecifieke chronische vulvodynie, in de Standaard PVD (provoked vestibulodynia) genoemd. Dit symptomencomplex wordt soms verward met een candida-infectie. Dat kan aanleiding zijn tot het langdurig of veelvuldig voorschrijven van niet werkzame crèmes of tot verwijzing naar een gynaecoloog of dermatoloog zonder dat aandacht wordt besteed aan de factoren die PVD in stand houden. Herkennen van PVD en vroegtijdig behandelen of verwijzen naar een seksuoloog kunnen voorkomen dat de seksuele klachten zich verergeren en tot relationele problemen leiden. Ook dyspareunie met een somatische oorzaak kan de huisarts soms goed behandelen en begeleiden.


In BLOK A behandelen we de klachten, oorzaken, achtergronden en diagnostiek van dyspareunie. U leert dat dyspareunie een uiting kan zijn van zowel somatische aandoeningen als van seksuele problematiek en pijngedrag. Duidelijk wordt gemaakt hoe u hier in kunt differentiëren. Naast de anamnese maakt het lichamelijk onderzoek een belangrijk onderdeel uit van de diagnostiek. Hierdoor kunt u beter beargumenteerd een behandeling starten. Deze wordt in BLOK B beschreven. Zowel een somatische behandeling als uitleg en adviezen zijn belangrijke elementen in de behandeling.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID231870 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

BLOK A Oorzaken en diagnostiek    
A1 Casuïstiek
A2 Prevalentie van dyspareunie
A3 Wat zijn de oorzaken van dyspareunie?
A4 Diagnostiek

BLOK B Behandeling
B1 Casuïstiek
B2 Somatische oorzaken
B3 Behandelmogelijkheden van de huisarts

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Afsluitende toets

Auteur

Peter Leusink (1958) is als huisarts en seksuoloog van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) sinds 1998 actief binnen het brede veld van de seksuele gezondheid. Hij is vice-voorzitter van de NHG-Expertgroep Seksuele gezondheid en schreef mee aan de NHG-Standaard Erectiele disfunctie (2008) en aan de NHG-Standaard Seksuele klachten (2015). Voor huisartsen en POH’s verzorgt hij regelmatig nascholingen over seksuele gezondheid. Hij is mederedacteur van het boek Seksuele disfuncties, diagnostiek en behandeling (2010) en het Handboek Seksuele gezondheid (2014). Sinds januari 2011 is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Seksuologie.
Er is geen sprake van belangenverstrengeling.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

 • kent u het biopsychosociale karakter van dyspareunie en met name PVD;
 • kunt u klachten van patiënten over dyspareunie gericht benaderen, gericht lichamelijk onderzoek doen, zo nodig advies geven en een eenvoudige behandeling starten;
 • heeft u meer kennis over causale en onderhoudende factoren van dyspareunie;
 • kunt u onderscheid maken tussen PVD en dyspareunie ten gevolge van somatische factoren;
 • heeft u inzicht in de behandelings- en preventiemogelijkheden bij dyspareunie.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen