WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2018/8

Diabetes mellitus type 2

Auteur: Drs. G.J.C.M. van Lieshout,
2
Accreditatiepunten verlopen op: 21 december 2020
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Over diabetes mellitus is de laatste jaren steeds meer te doen. Niet alleen doordat de ziekte steeds vaker voorkomt, maar ook doordat diabetes zulk een lelijke ziekte blijkt te zijn. Lelijk, omdat diabeten veel vaker cardiovasculaire complicaties krijgen en duidelijk eerder overlijden dan personen zonder diabetes mellitus. Binnenkort zijn er 1 miljoen Nederlanders met diabetes mellitus!

Er is de laatste jaren erg veel veranderd in de kennis en de behandeling van diabetes. Dit komt doordat wat betreft type-2-diabetes pas sedert najaar 1998 − de UKPDS-studie − zekerheid is verkregen over het feit dat een nauwgezette behandeling van de diabetes gepaard gaat met een reductie van het risico op optreden van cardiovasculaire en neurologische complicaties. Uit dezelfde studie bleek dat een nauwgezette behandeling van de bloeddruk nog meer risicoreductie van complicaties gaf dan het goed instellen van het bloedglucosegehalte. Later bleek dat ook een verlaging van het cholesterolgehalte, min of meer onafhankelijk van de hoogte van het cholesterol, een reductie gaf in het optreden van hart- en vaatziekten. De NHG-Standaard is daarop in 2013 al aangepast. De zeer recente − in 2018 gedeeltelijk vernieuwde − Standaard heeft hierin geen wijzigingen aangebracht. Er zijn voornamelijk wijzigingen aangebracht in het stappenplan van behandeling.

Sinds de UKPDS-studie heeft de tijd niet stilgestaan. Er zijn nieuwe studies verschenen. Daaruit blijkt dat mensen met diabetes mellitus type 2 een veel groter risico lopen op het krijgen van cardiovasculaire ziekten dan mensen zonder diabetes. Vandaar dat het vrijwel zinloos geacht wordt om alleen het bloedglucosegehalte te reguleren, zonder grote aandacht voor de bloeddruk en de lipiden. Dat heeft tot gevolg dat er nogal wat medicamenten voorgeschreven worden.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID 343298 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A    Het ziektebeeld diabetes mellitus type 2
A1    Omschrijvingen, ontstaanswijze en preventie
A2    Casuïstiek
A3    Symptomen, diagnostiek en complicaties
Blok B    Behandeling diabetes mellitus type 2
B1    Niet-medicamenteuze behandeling
B2    Casuïstiek
B3    Medicamenteuze behandeling
Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH
Afsluitende toets voor huisartsen

Over de auteur

Gert van Lieshout is arts en oud-huisarts. Na achttien jaar fulltime huisarts te zijn geweest, is hij parttime als huisarts gaan werken en is hij zich met nascholing gaan bezighouden. Als een van de oprichters van AccreDidact is hij zestien jaar actief geweest met het ontwikkelen van schriftelijke geaccrediteerde nascholing voor huisartsen, apothekers, doktersassistenten en apothekersassistenten. Momenteel geeft hij mondelinge geaccrediteerde nascholing aan apothekers en ontwikkelt hij schriftelijke geaccrediteerde nascholing.
Zijn inschrijving als arts in het BIG-register is per 2018 voor vijf jaar verlengd na het slagen voor de daartoe verplichte modules Basiskennis, Klinisch Redeneren en Klinische Vaardigheden aan het VUmc te Amsterdam. Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afronding van dit nascholingsprogramma is uw kennis over diabetes mellitus type 2 (DM2) geactualiseerd en bent u op de hoogte van de huidige medische en farmaceutische kanten van diabetes mellitus type 2. Dit leerdoel bereikt u doordat u:

 • kennis hebt van de ontstaanswijze en het beloop van diabetes mellitus type 2;
 • kennis hebt van de niet-medicamenteuze aspecten bij de behandeling en begeleiding van type-2-diabeten;
 • op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en inzichten betreffende glucoseverlagende medicatie, de combinaties van medicatie en de toevoeging van insuline, een DPP-4-remmer of een GLP-1-receptoragonist in het aangepaste NHG-stappenplan;
 • weet dat behandeling van type-2-diabetes bijna zinloos is als alleen het bloedglucosegehalte gevolgd wordt en te weinig aandacht besteed wordt aan het bereiken van normotensie en het verlagen van het cholesterolgehalte, met als doel complicaties zoals cardiovasculaire ziekten, nefro-, retino- en neuropathie te voorkomen of te vertragen en eventuele klachten te verminderen.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen