WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/3

CVRM en lipiden

Auteur: Schoenmakers, M.
2
Accreditatiepunten verlopen op: 15 mei 2019
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inleiding

In deze nascholing komt de richtlijn Cardiovasculair risicomanagement van het NHG, hierna te noemen CVRM-Standaard, aan bod. Te beginnen met de pathogenese van atherosclerose. Hierna ligt de focus op de achtergronden van het risicoprofiel, de berekening van het risicopercentage, risicocommunicatie en rationale van leefstijlinterventie. Leefstijladvisering en samenwerking worden aangestipt, maar verder niet uitgebreid behandeld. Een aantal aspecten, zoals bijvoorbeeld etniciteit, wordt uitgediept middels de recent verschenen Europese richtlijn voor de preventie van cardiovasculaire ziekten.

In het tweede deel van de nascholing wordt de focus gelegd op lipidenstofwisseling, de rol van lipiden in atherogenese, dyslipidemieën en medicamenteuze behandeling van dyslipidemieën. Aan de hand van de CVRM-Standaard en de Europese richtlijn dyslipidemie worden streefwaarden van de behandeling besproken.
Behandeling van hypertensie of antistollingstherapie komen in deze nascholing niet aan bod  (zie hiervoor de AccreDidact-uitgave Hypertensie 2015/3) .

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID 286835 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A    Cardiovasculair risicomanagement
A1    Pathogenese van atherosclerose
A2    Cardiovasculaire risicobepaling

Blok B    Lipiden
B1    De rol van lipiden in atherogenese
B2    Medicamenteuze behandeling van dyslipidemie

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/ Hagro/FTO/WDH
Afsluitende toets

Over de auteur

Marieke Schoenmakers studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Zij combineerde haar studie met onderzoek naar veranderingen in de kamers van het hart die het hart gevoelig maken voor ernstige, vaak fatale, kamerritmestoornissen. In 2004 promoveerde zij op dit onderwerp. In afwachting van de start van haar opleiding tot huisarts werkte zij als assistent cardiologie te Venlo. Zij doorliep de Vervolgopleiding tot Huisarts (VOHA) te Nijmegen en momenteel is zij als huisarts werkzaam te Zwolle. Recent is zij afgestudeerd als kaderarts hart- en vaatziekten. Zij is regionaal actief als adviseur vasculair risicomanagement (VRM) bij de ketenzorgorganisatie Medrie. Verder geeft zij regelmatig onderwijs over hart- en vaatziekten en CVRM en is zij betrokken bij de ontwikkeling van werkafspraken tussen de eerste en tweede lijn betreffende cardiovasculaire onderwerpen.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

 • heeft u kennis over het proces van atherosclerotische plaquevorming en de lipidenstofwisseling;
 • kent u de oorzaken van dyslipidemieën;
 • heeft u meer kennis van de achtergronden van de CVRM-Standaard;
 • weet u hoe een risicoprofiel op te stellen, een risicopercentage te bepalen, risico’s te communiceren en leefstijlinterventie bespreekbaar te maken;
 • kent u medicamenten om dyslipidemie te behandelen, zowel de werking, bijwerkingen als ook de interacties;
 • kent u de achtergrond van de aangehouden streefwaarden van LDL bij behandeling;
 • heeft u kennis over de recent verschenen Europese richtlijn ter preventie van cardiovasculaire ziekten en over de Europese richtlijn dyslipidemie.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen