WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2021/5

Abnormaal vaginaal bloedverlies

2
Accreditatiepunten verlopen op: 21 september 2023
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Vragen over menstrueel bloedverlies komen in de huisartsenpraktijk vaak voor. Om een inschatting te kunnen maken van de onderliggende oorzaak is het van belang het bloedverlies onder te verdelen in verschillende subgroepen, namelijk hevig menstrueel bloedverlies, onregelmatig menstrueel bloedverlies, oligo- en amenorroe, intermenstrueel bloedverlies, contactbloedingen en postmenopauzaal bloedverlies. In de vruchtbare leeftijdsfase is het bloedverlies vaak onschuldig. Bij vrouwen na de overgang neemt de kans op kanker als onderliggende oorzaak sterk toe. Het is belangrijk als huisarts onderscheid te kunnen maken naar menstrueel bloedverlies waarbij gerustgesteld kan worden en menstrueel bloedverlies waarbij nader onderzoek nodig is. Daarnaast is kennis over de verschillende oorzaken van menstrueel bloedverlies van belang om goede voorlichting te geven.

Accreditatie

Dit programma is door de KNMG voor 2 punten geaccrediteerd onder ID
442101. Accreditatie geldt tot 21 september 2023.

Inhoud

BLOK A Diagnostiek

A1 Prevalentie en fysiologie
A2 Oorzaken abnormaal menstrueel bloedverlies
A3 Anamnese
A4 Aanvullend onderzoek

BLOK B Behandeling en adviezen

B1 Behandeling hevig menstrueel bloedverlies
B2 Behandeling onregelmatig, tussentijds en postmenopauzaal menstrueel bloedverlies

Actie en verantwoording

Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH 
Toets voor Huisartsen 2021/5

Auteur

Doreth Teunissen is huisarts en kaderhuisarts urogynaecologie in Deventer. Daarnaast werkt ze aan het Radboudumc in Nijmegen op de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Vrouwenstudies Medische Wetenschappen. Daar geeft ze onderwijs aan medisch studenten, coördineert ze de kaderopleiding urogynaecologie en doet ze wetenschappelijk onderzoek op het gebied van urogynaecologie en gender.

Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

 • bent u op de hoogte van de verschillende subgroepen van abnormaal menstrueel bloedverlies;
 • kent u de mogelijk achterliggende oorzaken van het abnormaal menstrueel bloedverlies;
 • weet u welke aanvullende vragen u moet stellen om te achterhalen of het menstrueel bloedverlies onschuldig is en of u kunt geruststellen of dat er meer onderzoek nodig is;
 • weet u welk lichamelijk en aanvullend onderzoek u moet doen;
 • weet hoe u de hevigheid van het bloedverlies kunt inschatten;
 • weet welke behandelingsmogelijkheden er zijn voor de verschillende subgroepen.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen