WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2019/3

Voedingssupplementen

Auteurs: Bast, A. en Bast, B.C.
4
Accreditatiepunten verlopen op: 12 juli 2021
Verdien 2 StiPCO-punten
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Goede voeding draagt bij aan een goede gezondheid. Door de jaren heen zijn steeds meer mensen zelfstandig kruiden en andere voedingssupplementen gaan gebruiken ten behoeve van hun gezondheid. Het is echter niet altijd duidelijk of en hoe deze voedingssupplementen werken. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde voedingssupplementen interacteren met geneesmiddelen. Patiënten richten zich vaak gemakkelijk tot medewerkers van de apotheek met vragen over voedingssupplementen. Het is belangrijk dat u als apotheker over de juiste kennis beschikt om deze vragen te kunnen beantwoorden.

In deze nascholing wordt daarom aandacht besteed aan de werking van bepaalde voedingssupplementen en hun interactie met geneesmiddelen. Ook passeren verschillende gezondheidsclaims de revue. Deze claims moeten wetenschappelijk worden onderbouwd voordat ze gebruikt mogen worden. De European Food Safety Authority (EFSA) ziet hierop toe. Tot slot wordt ook aandacht besteed aan novel foods en kruidenpreparaten.

Accreditatie

Voor deze nascholing is voor farmaceutisch consulenten voor 4 nascholingsuren accreditatie toegekend (ID 394141). Tevens zijn er 2 StiPCo punten toegekend.

Over de auteurs

Aalt Bast is hoogleraar humane toxicologie en dean van de Venlo Campus van de Universiteit Maastricht. Zijn dochter Bertine Bast is huisarts.

Belangenconflicten: geen.

Inhoud

BLOK A Gezondheidsclaims en nieuwe voedingsproducten
A1 Artikel 13-gezondheidsclaims
A2 Artikel 14-gezondheidsclaims
A3 Voedingsclaims
A4 Novel food verordening

BLOK B Voedingssupplementen en kruidenpreparaten
B1 Voedingssupplementen
B2 Kruidenpreparaten
B3 Effect van geneesmiddelen op nutriënten (en vice versa)
B4 Antioxidanten
B5 EFSA, orthomoleculaire geneeskunde, hormese

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)
Afsluitende toets

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

 • bent u zich bewust dat er Europees goedgekeurde voedingsclaims en gezondheidsclaims zijn en kunt u deze claims opzoeken in Europese registers;
 • kunt u onderscheid maken tussen artikel 13- en 14-gezondheidsclaims;
 • weet u dat er vele gezondheidsclaims zijn ingediend, maar dat slechts een beperkt aantal is goedgekeurd;
 • kunt u de goedgekeurde claims vinden en met cliënten de wetenschappelijke onderbouwing bespreken;
 • kent u de doelstelling van de Europese Novel Food Verordening en kunt u de relevantie voor uw cliënten beschrijven;
 • kunt u verschillende voedingssupplementen en kruiden noemen en kunt u snel opzoeken of deze werkzaam zijn;
 • bent u alert op de top-10 kruidenpreparaten die interactie met geneesmiddelen hebben;
 • kunt u belangrijke interacties tussen geneesmiddelen en nutriënten benoemen en de gevolgen ervan beschrijven;
 • weet u wat antioxidanten zijn, kunt u belangrijke voedingsantioxidanten benoemen en de werking ervan te verklaren;
 • kent u begrippen als EFSA, orthomoleculaire geneeskunde en hormese en weet u deze met elkaar te verbinden en kritisch te bespreken.

 

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVFZ

  NVFZ
 • Optima Farma

  Optima Farma

Inloggen