WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/3

Spasmolytica

Auteur: Dr. J.M.A. Sitsen
4
Accreditatiepunten verlopen op: 15 juni 2019
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Spasmolytica zijn middelen die spasmen opheffen of verminderen. Spasmen zijn plotselinge, krachtige en onwillekeurige spiercontracties, ook wel krampen genoemd. In deze nascholing gaat het om deze spasmolytica, de middelen die worden toegepast bij verschillende soorten spasticiteit. Spasticiteit kan worden beschreven als een toestand van verlamming met spierrigiditeit en verhoogde reflexen. Spasticiteit is een aandoening die veel voorkomt en verschillende oorzaken kan hebben. Deze oorzaken lopen uiteen van cerebrale parese tot beroerte, multipele sclerose, traumatisch hersenletsel, dwarslaesie en andere aandoeningen. Spasticiteit is dus niet één aandoening, maar een symptoom van een onderliggend neurologisch lijden. Dit maakt dat de groep patiënten die hinder kunnen ondervinden van spasticiteit zeer heterogeen is.

In BLOK A wordt een overzicht gegeven van de fysiologie van de spiertonus en de regeling daarvan. Daarna komen de verschillende vormen van verstoring van de normale fysiologie aan de orde. De verschillende (farmacotherapeutische) behandelingsmogelijkheden worden in BLOK B besproken.

Accreditatie

Voor deze nascholing is voor farmaceutisch consulenten voor 4 nascholingsuren accreditatie toegekend (ID 304199).

Inhoud

Blok A Fysiologie van de spiertonus
A1 De normale fysiologie van de spiertonus
A2 Afwijkingen van de normale spiertonus

Blok B Behandeling van spasticiteit
B1 Geneesmiddelen bij de symptomatische behandeling van spasticiteit
B2 De (farmaco)therapie van spasticiteit

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)
Afsluitende toets

Over de auteur

Ad Sitsen studeerde farmacie en geneeskunde te Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 1972 en het artsdiploma in 1980. Vervolgens verrichtte hij gedurende enkele jaren dierexperimenteel farmacologisch onderzoek op cardiovasculair terrein aan het Rudolf Magnus Instituut te Utrecht. Hij was enige jaren werkzaam als arts-assistent interne geneeskunde in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Vanaf 1985 tot begin 2004 was hij werkzaam bij NV Organon en verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Thans is hij adviseur van enkele farmaceutische bedrijven (Prosensa, MEDIR, DynaCorts) en is hij betrokken bij nascholingscursussen voor apothekers.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afronding van dit nascholingsprogramma:

 • kent u de normale regeling (fysiologie) van de spiertonus;
 • heeft u kennis van de verschillende soorten afwijkingen van de normale regeling (pathofysiologie) van de spiertonus;
 • weet u op welke wijze de afwijkingen van de normale regeling van de spiertonus zich klinisch openbaren en tot welke problemen dat kan leiden;
 • bent u op de hoogte van de werkingsmechanismen, werkingen en bijwerkingen alsmede interacties van de geneesmiddelen die men toepast bij de behandeling van de verschillende vormen van spasticiteit;
 • heeft u kennis van de behandeling van spasticiteit in algemene zin en van de indicaties voor toepassing van de verschillende (groepen van) spasmolytica.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVFZ

  NVFZ
 • Optima Farma

  Optima Farma

Inloggen