WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/6

Obstipatie en diarree

Auteur: Lieshout, G.J.C.M. van
4
Accreditatiepunten verlopen op: 13 juni 2019
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Vragen over obstipatie en diarree komen vaak voor in de apotheek en in de praktijk van de huisarts. In de meeste gevallen kunnen uw assistenten patiënten een goed advies geven. Sommige vragen zijn wat lastiger te beantwoorden en dan kan deze nascholing nuttig zijn. Bovendien kunnen er nieuwe ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld bij het gebruik van ORS of van nieuwe laxantia.

Kennis over obstipatie en diarree
Obstipatie blijkt vooral in bepaalde situaties voor te komen, zoals op vakantie, in een periode na diarree, bij het volgen van een dieet, als gevolg van het prikkelbaredarmsyndroom of van ziekten. Het is goed de verschillende oorzaken op een rijtje te zetten, zeker met het oog op de behandeling die geadviseerd wordt.
Diarree levert meestal geen hoofdbrekens op. Het advies niet te eten en een periode zo weinig mogelijk te drinken, is inmiddels volledig achterhaald. Integendeel: er moet goed gedronken worden, maar welke dranken of vloeibare levensmiddelen? En moet daar iets doorheen gemengd worden?

De rol van de apotheker
Apothekers en apothekersassistenten wordt regelmatig advies gevraagd hoe te handelen bij obstipatie of diarree. Daarom is het belangrijk te weten wanneer over obstipatie of diarree gesproken wordt. Wat patiënten aan de balie daaronder verstaan, is vaak iets anders dan wat artsen eronder verstaan.
Hebt u afgesproken welke niet-medicamenteuze adviezen uw assistenten mogen geven bij obstipatie en diarree? En wat is nu precies het nut van ORS en wat is de plaats ervan in de behandeling van diarree in Nederland?
Ten slotte, welke adviezen mogen uw assistenten geven over loperamide dat vrij verkrijgbaar is in de apotheek? Mogen zij dit bijvoorbeeld uit zichzelf ook aanraden? En wanneer mogen ze loperamide niet afleveren?

Farmacotherapie
Het blijkt dat huisartsen en specialisten nogal verschillende laxantia voorschrijven tegen obstipatie. Wat is de tegenwoordige opvatting over de verschillende verkrijgbare middelen?

Accreditatie

Voor deze nascholing is voor farmaceutisch consulenen voor 4 nascholingsuren accreditatie toegekend (ID 304202).

Inhoud

Blok A    Fysiologie en bespreking van obstipatie
A1    Fysiologie van defecatie
A2    Casuïstiek over obstipatie
A3    Oorzaken, symptomatologie en vóórkomen van obstipatie
A4    Niet-medicamenteuze behandeling van obstipatie
A5    Medicamenteuze behandeling van obstipatie

Blok B    Bespreking van diarree
B1    Casuïstiek over diarree
B2    Oorzaken, symptomatologie en diagnostiek van diarree
B3    Niet-medicamenteuze en medicamenteuze therapie van diarree

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)
Afsluitende toets

Over de auteur

Gert van Lieshout is arts. Na achttien jaar fulltime huisarts te zijn geweest, is hij parttime gaan werken en is hij zich met nascholing gaan bezighouden. Als een van de oprichters van AccreDidact is hij zestien jaar actief geweest met het ontwikkelen van schriftelijke, geaccrediteerde nascholing voor huisartsen, apothekers, doktersassistenten en apothekersassistenten. Momenteel geeft hij mondelinge, geaccrediteerde nascholing aan apothekers en ontwikkelt hij schriftelijke, geaccrediteerde nascholing. Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Algemeen leerdoel van deze nascholing is dat u weet wanneer medici van obstipatie en van diarree spreken, wat de oorzaken en symptomen zijn en welke behandelingen er zijn. Met die kennis kunnen uw assistenten en u vragen van patiënten op de juiste wijze beantwoorden.
Dit leerdoel bereikt u na het afronden van dit nascholingsprogramma doordat u:

 • op de hoogte bent van de fysiologie van de normale defecatie;
 • uw kennis van de symptomatologie, oorzaken en gevolgen van obstipatie en diarree hebt opgefrist;
 • op de juiste manier kunt adviseren over de niet-medicamenteuze behandeling van obstipatie en diarree;
 • in staat bent goede adviezen te geven over vrij verkrijgbare geneesmiddelen voor de behandeling van obstipatie en diarree.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVFZ

  NVFZ
 • Optima Farma

  Optima Farma

Inloggen