WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/1

Kwetsbare ouderen en (poly)farmacie

Auteur: Kuitert, N.
4
Accreditatiepunten verlopen op: 13 juni 2019
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Het aantal 65-plussers in ons land groeit: men schat dat hun aantal toeneemt van 3 miljoen (2015) naar 4,7 miljoen in 2040 (CBS, Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2014-2060).
Met het toenemen van het aantal ouderen, neemt ook het aantal complexe zorgvragen toe. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt de kans op multimorbiditeit immers sterk toe, evenals de lichamelijke, psychische en/of sociale beperkingen. Oudere patiënten zijn bovendien extra kwetsbaar voor schadelijke effecten van geneesmiddelen als gevolg van een veranderde fysiologie en door multimorbiditeit, waardoor zij vaak meerdere middelen tegelijk gebruiken.

Farmacotherapie bij ouderen vereist dus speciale kennis en aandacht. Het is van groot belang extra alert te zijn bij het voorschrijven, herhalen en afleveren van medicatie bij kwetsbare ouderen met (poly)farmacie. Deze nascholing beschrijft kwetsbare ouderen in het algemeen en de veelvoorkomende problematiek in het bijzonder, het gebruik van geneesmiddelen en de praktische problemen daarbij, (poly)farmacie en medicatiebeoordeling bij kwetsbare ouderen.

Accreditatie

Voor deze nascholing is voor farmaceutisch consulenten voor 4 nascholingsuren accreditatie toegekend (ID 304197).

Inhoud

BLOK A    Diagnostiek
A1    Achtergrond problematiek
A2    Farmacokinetiek
A3    Farmacodynamiek


BLOK B    Behandeling
B1    Geneesmiddelenkeuze en aanpak polyfarmacie
B2    Medicatiebeoordeling


Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)
Afsluitende toets

Over de auteur

Nienke Kuitert is apotheker en manager van de apotheekformule Pluriplus. Ze is actief betrokken bij het nascholingsprogramma dat wordt aangeboden aan de apothekers en -assistenten die zijn aangesloten bij de formule. Belangenconflict: geen.


Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

 • kunt u kwetsbare ouderen in uw apotheek herkennen;
 • bent u op de hoogte van de ontwikkelingen in de rol die de apotheker kan vervullen bij (wijkgerichte) zorg voor kwetsbare ouderen thuis of in het verzorgingshuis;
 • kunt u zorg op maat verlenen aan kwetsbare oudere patiënten;
 • kunt u medicatiebeoordelingen specifiek voor kwetsbare ouderen uitvoeren;
 • bent u op de hoogte van doelgerichte services en dienstverlening voor ouderen.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVFZ

  NVFZ
 • Optima Farma

  Optima Farma

Inloggen