WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2020/5

Juridische aspecten

Auteur: Rendering, J.A.
4
Accreditatiepunten verlopen op: 15 augustus 2022
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

De apotheker is omgeven door allerlei wetgeving en wordt geacht om bij het uitvoeren van de werkzaamheden naar de wet te leven.

De meeste apothekers weten wel dat er normen voortkomen uit de Geneesmiddelenwet en de Opiumwet. Daarnaast hebben we de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Zorgverzekeringswet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), om maar een paar wetten te noemen. Zeer diverse wetgeving, waardoor de apotheker soms in een spagaat verkeert. Wettelijke bepalingen zijn vaak algemeen en worden als weinig praktijkgericht ervaren. Een probleem met de wetgeving waar de apotheker mee te maken heeft (maar dat is niet anders bij andere beroepen), is dat de regels waaraan men zich moet houden niet zwart-wit in één wet te vinden zijn. Het is een complex gebeuren waarbij wetgeving de basis vormt die nader wordt uitgewerkt in beroepsnormen en andere veldnormen.

De jurisprudentie van vooral de tuchtcolleges verduidelijkt de vaak toch wel vage wettelijke bepalingen en de ‘vertaling’ hiervan in de beroepsnormen. Wat betekent een bepaalde wet voor de apotheker in de praktijk, hoe moet die worden toegepast en wat zeggen de beroepsnormen hierover?

Er zijn niet veel tuchtuitspraken voor de beroepsgroep apothekers (gemiddeld tien per jaar), maar in de afgelopen jaren zijn er wel een paar zeer opmerkelijke casussen geweest, waar menig apotheker iets uit kan leren. Dat zijn niet alleen maar de zaken waarbij de apotheker een maatregel opgelegd heeft gekregen omdat er verkeerd is gehandeld. Bij het lezen van een uitspraak verzuchten apothekers vaak: dat had mij ook kunnen overkomen. Je bent dan blij dat er in je eigen apotheek nog niets is gebeurd wat voor een patiënt aanleiding zou kunnen zijn voor een tuchtklacht. De werkwijze en procedures kunnen (op tijd) worden aangepast naar aanleiding van de gepubliceerde tuchtuitspraak.
In deze nascholing worden een paar uitspraken onder de loep genomen. Hierbij komen heel verschillende onderwerpen voorbij. Daarmee wordt ook aangegeven hoe divers het pakket van wetgeving is waarvan de apotheker zou moeten weten wat het van hem en zijn beroepsgenoten vraagt.

Niet alle onderwerpen komen voor in tuchtzaken. In deze nascholing worden ook enkele onderwerpen toegelicht, bijvoorbeeld de Opiumwet, bezien vanuit de inspectierapporten zoals gepubliceerd op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Verder worden er ook voorbeelden besproken uit uitspraken van de Geschillencommissie Openbaar Apothekers en de Rechtbank.

Accreditatie

Dit programma is voor farmaceutisch consulenten onder ID 398385 geaccrediteerd voor 4 uur. Deze accreditatie geldt tot
15-08-2022.

Inhoud

Inleiding 

BLOK A WGBO en beroepsaansprakelijkheid

A1 Geneeskundige behandelingsovereenkomst
A2 De beroepsaansprakelijkheid van de apotheker

BLOK B Opiumwet en bescherming persoonsgegevens

B1 De Opiumwet
B2 Bescherming persoonsgegevens

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)
Toets voor apothekers 2020/5 Juridische aspecten

Auteur

Mr. Jurriane Rendering is werkzaam als juridisch adviseur gezondheidsrecht voor haar eigen juridisch adviesbureau en verzorgt wetskennisonderwijs bij farmacie in Groningen, de vervolgopleiding openbaar apotheker en de opleiding Farmaceutisch consulent. Verder is Jurriane auteur van verschillende publicaties van juridische onderwerpen voor onder andere de apotheker en apothekersassistent. Tijdens en na haar studie rechten werkte Jurriane bij de farmacieopleidingen in Utrecht en Groningen. Van 1998 tot oktober 2016 werkte zij als juridisch adviseur voor de apothekersorganisatie KNMP.

Financiële banden: de auteur heeft geen financiële banden die betrekking hebben op dit onderwerp.

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

 • weet u wat de geneeskundige behandelingsovereenkomst betekent voor de apotheker en weet u hoe u een behandelingsovereenkomst op zorgvuldige wijze kunt beëindigen;
 • weet u wat de hulpverlenersplicht inhoudt voor de apotheker;
 • weet u hoe de beroepsaansprakelijkheid van de apotheker is opgebouwd en wanneer de apotheker verantwoordelijk kan worden gehouden voor fouten die in de apotheek worden gemaakt;
 • kent u de inhoud van verschillende wettelijke bepalingen op het gebied van de opiumwetgeving die van toepassing is in de apotheek;
 • bent u zich bewust van de verplichtingen in de Opiumwet en kunt u deze vertalen naar de situatie in de eigen apotheek;
 • bent u bekend met de verplichtingen die de AVG bevat voor de apotheker;
 • bent u op de hoogte van de meldplicht datalekken en weet u hiermee om te gaan in de apotheek.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVFZ

  NVFZ
 • Optima Farma

  Optima Farma

Inloggen