WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2016/4

Ethiek

Auteur: Brinke, M. ten
4
Accreditatiepunten verlopen op: 1 april 2018
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

In de dagelijkse praktijk van de apotheek krijgt de apotheker op de werkvloer met vele morele kwesties te maken. Deze hebben vaak te maken met een kluwen aan verschillen in na te streven waarden, belangen en visies. De farmaceutische zorg is immers een proces dat zich in een web van relaties tussen diverse betrokkenen afspeelt, zoals de patiënt, de apotheker, de apothekersassistenten, diverse andere zorgverleners (zoals de huisarts, specialist en hun assistenten) en andere belanghebbenden zoals de ziektekostenverzekeraar. Dit vraagt om aandacht voor het onderhouden van deze relaties en het op elkaar afstemmen van verantwoordelijkheden. Daarbij wordt van een professional verwacht dat hij zijn handelen en de keuzes die hij daarin maakt kan verantwoorden.

Het vertrouwde kennisdomein van de apotheker biedt geen kant-en-klare oplossing voor dagelijkse ethische problemen. Het is een continue uitdaging om, rekening houdend met al deze belangen, de taken uit te voeren. Juist wanneer je de morele complexiteit onder ogen ziet en die uitdagingen aangaat, word je voor de vraag gesteld wie je wilt zijn als apotheker. Je hiervan bewust worden en dit kunnen verwoorden versterken je normatieve professionaliteit.

Accreditatie

Voor deze nascholing is voor farmaceutisch consulenten voor 4 nascholingsuren accreditatie toegekend (ID254216).

Over de auteur

Monique ten Brinke MSc MA, openbaar apotheker en zorgethicus, is werkzaam als openbaar apotheker en heeft een eigen nascholingsbedrijf (ETHIEK@WORK). Zij geeft gastcolleges ethiek aan de farmacieopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen en is lid van de SIG Ethiek & Filosofie van de KNMP.
Belangenconflict: geen.

Inhoud

BLOK A    Ethiek
A1 Ethiek in de dagelijkse praktijk
A2 Bestaansethiek en farmaceutische ethiek
A3 Systematische ethische reflectie
A4 Morele bronnen

BLOK B    Normatieve professionaliteit
B1 Inleiding normatieve professionaliteit
B2 Stappenplan voor moreel beraad

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

 • hebt u inzicht in wat farmaceutische ethiek en normatieve professionaliteit voor de openbaar apotheker inhouden;
 • kunt u morele bronnen, zoals persoonlijke waarden en waarden van de beroepsgroep en samenleving betrekken bij een kritische reflectie op het eigen handelen als apotheker;
 • kunt u morele kwesties in de praktijk herkennen en deze analyseren aan de hand van diverse ethische perspectieven;
 • kunt u in een morele kwestie beargumenteerd tot een afweging komen.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVFZ

  NVFZ
 • Optima Farma

  Optima Farma

Inloggen