WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2021/2

Bacteriële huidinfecties

Auteur: Lieshout, G.J.C.M. van
4
Accreditatiepunten te behalen tot: 31 december 2025

Samenvatting

Per 1.000 patiënten ziet de huisarts jaarlijks zo'n 50 patiënten met een bacteriële huidinfectie. Dat betekent meerdere malen per week een dergelijke patiënt. Volgens de NHG-Standaard kan hij verreweg de meeste patiënten zelf behandelen en dat gebeurt ook. En graag, want het is in het algemeen dankbaar werk dat vrij snel tot een oplossing of genezing leidt. Bovendien zit er zelden duidelijke psychosomatiek bij en dat is wel eens plezierig op het spreekuur, vooral voor de doorloop.

Er zijn gevallen van een bacteriële huidinfectie die de huisarts niet of niet gauw zelf behandelt of alleen als hij over een bijzondere belangstelling ervoor met bijpassende expertise beschikt. Die gevallen worden in deze nascholing kort aangestipt, maar niet in extenso besproken.

De behandeling

De behandeling lijkt gemakkelijk, maar toch verschillen de diverse huisartsen in hun keuze voor antibiotica, waar deze nodig zijn, bij de bacteriële huidinfecties en de duur van de behandeling. Wordt er een smalspectrumpreparaat gegeven als dat kan of – te vaak – een breedspectrumpreparaat? En wat verdient de voorkeur? Wordt er rekening gehouden met bètalactamasevormende bacteriën en de keuze van het antibioticum? Wordt er voldoende rekening gehouden met toenemende resistentie van bacteriën? En hoe zit het met MRSA?

Impetigo oftewel 'krentenbaard' komt regelmatig voor. Welk antimicrobieel middel wordt op dit moment geadviseerd voor lokale therapie? Is mupirocine nog steeds een reservemiddel? Heeft het zin de korsten in te smeren of moeten die eerst verwijderd worden? En wanneer moet bij deze indicatie oraal worden behandeld en waarmee? De indruk is dat te vaak oraal behandeld wordt.

Accreditatie

Dit programma is door KABIZ voor Farmaceutisch Consulenten geaccrediteerd voor 4 uur. De accreditatiepunten worden toegekend als u de bijbehorende toets succesvol (≥ 60% beantwoord) hebt afgerond.

Inhoud

BLOK A Achtergrond en casuïstiek

A1 Oppervlakkige bacteriële huidinfecties
A2 Diepe bacteriële huidinfecties
A3 Casuïstiek van tien huidinfecties

BLOK B (Niet-)medicamenteuze behandeling
B1 Diagnose en nadere vragen
B2 Behandeling van de tien huidinfecties

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)
Toets voor apothekers 2021/2 Bacteriële huidinfecties

Auteur

Gert van Lieshout is arts en oud-huisarts. Na achttien jaar fulltime huisarts te zijn geweest, is Gert parttime als huisarts gaan werken en is hij zich met nascholing gaan bezighouden. Als een van de oprichters van AccreDidact is hij zestien jaar actief geweest met het ontwikkelen van schriftelijke geaccrediteerde nascholing voor huisartsen, apothekers, doktersassistenten en apothekersassistenten. Momenteel werkt hij mee aan het ontwikkelen van mondelinge geaccrediteerde nascholing aan apothekers en schriftelijke geaccrediteerde nascholing.

Per 1 januari 2018 is zijn licentie als basisarts voor vijf jaar verlengd na het succesvol afleggen van de examens voor herregistratie basisarts aan het VUmc Amsterdam.

Financiële banden: de auteur heeft geen financiële banden die betrekking hebben op dit onderwerp.

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

 • bent u op de hoogte van de huidige stand van zaken betreffende symptomatologie en diagnostiek van de besproken bacteriële huidinfecties;
 • hebt u stilgestaan bij de niet-medicamenteuze behandeling, als die aan de orde is, bij de betreffende bacteriële infectie;
 • kent u de laatste stand van zaken betreffende de farmacotherapie van de besproken bacteriële huidinfecties;
 • kunt u bewuster en adequater adviseren over de therapie voor de belangrijkste bacteriële huidinfecties.

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVFZ

  NVFZ
 • Optima Farma

  Optima Farma

Inloggen