WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

Samenvatting

De meeste winst bij de behandeling van astma is te behalen door therapietrouw te bevorderen en de inhalatietechniek te verbeteren. Ruim een derde van de astmapatiënten gebruikt zijn medicatie niet volgens het voorschrift van de arts. Meer dan de helft van de patiënten blijkt behoefte te hebben aan betere voorlichting en medicatiebegeleiding bij het gebruik van astmamedicatie. En als klap op de vuurpijl gebruikt maar liefst 70% van de patiënten zijn inhalator verkeerd, waardoor de patiënt onnodig blootstaat aan het risico op bijwerkingen en geen of weinig profijt van de medicatie ervaart. In deze nascholing wordt daarom uitgebreid ingegaan op de ins en outs van inhalatiemedicatie. Dit is een terrein waarop apothekers bij uitstek hun expertise als medicatie-expert kunnen inzetten.

Uiteraard is er in deze nascholing ook aandacht voor de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen die in juli 2020 werd gepubliceerd. Ook worden de meest recente inzichten uit de GINA-richtlijnen aangetipt. De diagnose en de behandeling worden uitgebreid voor het voetlicht gebracht. In deze nascholing, waarin het accent ligt op de behandeling van astma bij volwassenen, wordt ook informatie gegeven over de behandeling van astma bij kinderen. Dit wordt gedaan aan de hand van de herziene NHG-Standaard Astma bij kinderen, die is gepubliceerd in mei 2022.

Een belangrijke ontwikkeling in de eerste lijn is regionalisering van de zorg. Een ontwikkeling waarin ook apothekers zullen moeten meegaan om de boot niet te missen. Rond het gebruik van inhalatiemedicatie is het belangrijk afspraken te maken met huisartsen. Wie geeft de patiënt welke informatie? Welke astmamedicatie verdient medisch gezien de voorkeur? Welke afspraken willen we hierover maken? Op steeds meer plaatsen in Nederland ontstaan regionale formularia rondom longzorg. Een mooie ontwikkeling, die helaas nogal eens wordt doorkruist door het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. Alle reden om ook de zorgverzekeraars te betrekken bij de regionale afspraken. Voor apothekers en andere zorgverleners die inspiratie nodig hebben bij het optuigen en verder ontwikkelen van regionale zorg rond inhalatiemedicatie heeft de Long Alliantie Nederland een handreiking opgesteld.

Accreditatie

Dit programma is door KABIZ voor Farmaceutisch Consulenten geaccrediteerd voor 4 uur. De accreditatiepunten worden toegekend als u de bijbehorende toets succesvol (≥ 60% beantwoord) hebt afgerond. 

Inhoud

BLOK A Epidemiologie, pathofysiologie, etiologie en diagnose
A1 Epidemiologie 
A2 Pathofysiologie en etiologie 
A3 Diagnose 

BLOK B Behandeling, inhalatorgebruik en rol van de apotheek
B1 Behandeling 
B2 Therapietrouw, inhalatietechniek en inhalatoren 
B3 Rol van de apotheek 

Actie en verantwoording
Nadere bespreking vragen en casuïstiek 
Literatuur 
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’ 
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) 
Toets voor Farmaceutisch consulenten 2022 Astma (update) 

Auteur

Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Financiële banden: de auteur heeft geen financiële banden die betrekking hebben op dit onderwerp

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

 • is uw kennis van epidemiologie, pathofysiologie, diagnose en behandeling van astma weer helemaal opgefrist;
 • bent u op de hoogte van de problemen rondom therapietrouw bij astma en het gebruik van inhalatoren;
 • kent u een aantal belangrijke ins en outs in verband met inhalatiemedicatie;
 • heeft u inspiratie gekregen om de apotheekzorg rond inhalatiemedicatie (verder) te verbeteren.

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVFZ

  NVFZ
 • Optima Farma

  Optima Farma

Inloggen