WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

Samenvatting

In deze nascholing wordt een beeld geschetst van het antibioticumgebruik en resistentiepatronen in Nederland. Antibioticaresistentie is wereldwijd een groeiend probleem. Binnen Nederland is antibioticaresistentie een relatief beperkt probleem, omdat men over het algemeen zeer terughoudend is met het voorschrijven van antibiotica. Wat dat betreft mag Nederland zich binnen Europa zelfs het beste jongetje van de klas noemen: vergeleken met veel andere landen in Europa is het resistentieniveau in Nederland stukken lager. Waakzaamheid blijft echter geboden, zo wordt gesteld in het meest recente NethMap/MARAN-rapport. Diverse organisaties, zoals het RIVM, brengen hierin jaarlijks in kaart hoe het in Nederland ervoor staat met het antibioticumgebruik en de ontwikkeling van resistentie.

Verder wordt in deze nascholing uw kennis over de basale werking van antibiotica opgefrist en leert u hoe bacteriën resistentie tegen antibiotica kunnen ontwikkelen. Ook leest u over maatregelen die genomen worden om de ontwikkeling van resistentie zoveel mogelijk tegen te gaan. Verder wordt een aantal belangrijke bijwerkingen uitgelicht. Tot slot is er nog aandacht voor probiotica en de betekenis hiervan bij het bestrijden van antibiotica-geassocieerde diarree en welke rol de apotheek kan spelen bij de advisering rondom pro- en antibiotica.

Accreditatie

Dit programma is door KABIZ voor Farmaceutisch Consulenten geaccrediteerd voor 4 uur. De accreditatiepunten worden toegekend als u de bijbehorende toets succesvol (≥ 60% beantwoord) hebt afgerond.

Inhoud

BLOK A Antibiotica achtergrond
A1 Epidemiologie en resistentieontwikkeling
A2 Algemene principes antibiotica
A3 Ontstaan en bestrijding van resistentie
A4 Belangrijke groepen antibiotica; werkings- en resistentiemechanismen

BLOK B Antibiotica in de praktijk
B1 Bijwerkingen
B2 Potentieel nieuwe antibiotica
B3 Probiotica
B4 Rol van de apotheek

Actie en verantwoording
Nadere bespreking vragen en casuïstiek 
Literatuur 
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’ 
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) 
Toets voor Farmaceutisch consulenten 2021/6 

Auteur

Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

De auteur heeft geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangt geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en heeft geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

 • weet u hoe resistentie zoveel mogelijk kan worden beperkt en kunt hierover met huisartsen overleggen en patiënten adviseren;
 • kent u de werkings- en resistentiemechanismen van antibiotica;
 • bent u op de hoogte van de manieren waarop bacteriën resistentie kunnen ontwikkelen;
 • kent u de situatie rondom antibioticagebruik en antibioticaresistentie in Nederland;
 • weet u meer over de plaats van probiotica als toevoeging aan de antibioticabehandeling.

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVFZ

  NVFZ
 • Optima Farma

  Optima Farma

Inloggen