WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

Samenvatting

In dit nascholingsprogramma wordt aandacht besteed aan de zwangerschap en veelvoorkomende vragen en klachten. Het aandeel van de geboortezorg dat geleverd wordt door verloskundig actieve huisartsen is in de afgelopen decennia afgenomen tot een minimum. Dit neemt nie weg dat de huisartsenpraktijk als eerste aanspreekpunt binnen de eerstelijnszorg regelmatig benaderd wordt door (zwangere) vrouwen met klachten die voor vrouwen niet duidelijk zwangerschapsgebonden zijn, of met vragen in de periode die volgt in de weken na de bevalling. Sommige aandoeningen worden (mede) door de huisarts behandeld, denk aan urineweginfecties. Voor doktersassistenten is actuele kennis over zwangerschapsgerelateerde klachten en/of aandoeningen noodzakelijk om goede, en patiëntgerichte zorg te kunnen bieden.

Accreditatie

Dit programma is door CADD geaccrediteerd in opdracht van de NVDA
onder nummer ID 433888. Accreditatie geldt tot 26 mei 2022.

Inhoud

BLOK A Organisatie geboortezorg en complicaties zwangerschap
A1 Organisatie van de geboortezorg
A2 Hypertensie, cystitis, minder kindsbewegingen en bloedverlies

BLOK B Miskraam en veelvoorkomende klachten
B1 Miskraam en buitenbaarmoederlijke zwangerschap
B2 Adviezen bij veelvoorkomende kwalen

Actie en verantwoording
Antwoorden op de vragen en casuïstiek
Literatuur
Overleg met collega’s en de huisarts(en)
Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’
Begrippenlijst
Toets voor Doktersassistenten 

Auteur

Marieke Smith heeft de afgelopen jaar als verloskundige in de eerste lijn gewerkt, als praktijkhouder in een maatschap. In deze periode is zij steeds betrokken geweest bij (multidisciplinaire) samenwerkingen, innovatieve projecten en ontwikkelingen in de geboortezorg. Inmiddels werkt ze als zelfstandig adviseur, projectleider en bestuurder, veelal binnen de geboortezorg. 
Annick Graat heeft na haar opleiding tot fysiotherapeut in Amsterdam ruim tien jaar gewerkt in de intramurale revalidatiezorg. Aansluitend heeft zij zich verdiept in beleid en management in de gezondheidszorg en vervulde diverse managementfuncties en adviesrollen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Uiteindelijk heeft zij haar passie gevolgd en de opleiding tot verloskundige in 2009 voltooid. Inmiddels combineert zij haar kennis en ervaring als eerstelijnsverloskundige, organisatieadviseur en verandermanager in de sterk in beweging zijnde verloskundige zorg in Nederland. Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen

Algemeen leerdoel: na afronding van dit nascholingsprogramma is jouw kennis over zorg rond de zwangerschap opgefrist en aangevuld. Daardoor ben je beter in staat patiënten te begrijpen en te begeleiden aan de telefoon, de balie en face to face op de praktijk.

Dit leerdoel bereik je na het afronden van dit nascholingsprogramma, doordat je:

 • in grote lijnen weet hoe de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland is geregeld;
 • weet welke zorgverleners en samenwerkingspartners betrokken zijn bij de keten van verloskundige zorg;
 • de symptomen herkent van de meest voorkomende kwalen en complicaties die kunnen ontstaan tijdens de zwangerschap;
 • de juiste voorlichting kunt geven tijdens de zwangerschap in zowel de ongestoorde situatie als wanneer er complicaties ontstaan;
 • weet wanneer afstemming met, doorverwijzing naar, of gezamenlijke begeleiding met de verloskundige geïndiceerd is.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVDA

  NVDA

Inloggen