WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2015/2

Zorg voor kwetsbare ouderen

Auteur: Dees, M.K.
3
Accreditatiepunten verlopen op: 19 mei 2017
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Er zijn drie veranderingen die bepalend zijn voor de huidige situatie van kwetsbare ouderen: 1. vergrijzing; 2. bezuinigingen; 3. veranderende kenmerken van de ouderen. Deze veranderingen hebben grote consequenties voor de huisartsenpraktijk. De huisarts, de doktersassistent en de praktijkondersteuner hebben in toenemende mate te maken met kwetsbare ouderen in een complexe zorgsituatie met complexe zorgvragen. Om de zorg aan te laten sluiten bij de wensen en verwachtingen van de oudere zullen deze tijdig geïnventariseerd moeten worden. Daarnaast zal de huisarts zicht moeten hebben op de draagkracht van de patiënt, de mantelzorgers en het formele en informele netwerk. De toenemende complexiteit van zorg vraagt multidisciplinaire samenwerking, adequate verslaglegging en informatie-uitwisseling. De doktersassistent is het eerste aanspreekpunt en als spil van de huisartsenpraktijkorganisatie een essentiële schakel in de transitie van een reactieve, ziekte- en symptoomgerichte naar een proactieve en persoonsgerichte ouderenzorg.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 3 punten accreditatie toegekend onder ID216513 voor doktersassistenten bij CADD van de NVDA.

Inhoud

Blok A Veranderingen in de ouderenzorg en de gevolgen voor de huisartsenpraktijk
A1    Organisatie van ouderenzorg in de huisartsenpraktijk
A2    Proactieve, patiëntgerichte, integrale ouderenzorg
A3    Multidisciplinaire samenwerking rondom kwetsbare ouderen

Blok B Kwetsbare ouderen in een complexe zorgsituatie
B1    Casuïstiek
B2    Geriatrische reuzen
B3    Medicijngebruik en polyfarmacie
B4    Goede zorg rondom het levenseinde

Actie en verantwoording
Antwoorden bij vragen en casuïstiek
Literatuur

Auteur

Marianne Dees is sinds 1990 huisarts in Nijmegen. Zij is actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van een Ouderenzorg Zorgprogramma. Daarnaast is zij betrokken bij onderzoek naar besluitvorming rondom het levenseinde. Zij geeft scholingen en onderwijs aan diverse beroepsgroepen, waarbij haar focus ligt op kwetsbaarheid en op het levenseinde.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Algemeen leerdoel: na afronding van dit nascholingsprogramma ben je op de hoogte van de ontwikkelingen in de rol van de huisartsenpraktijk bij proactieve, wijkgerichte zorg voor kwetsbare ouderen thuis of voor in het verzorgingshuis wonende ouderen, waarbij de wensen van de oudere en het behoud van zelfredzaamheid centraal staan.

Dit leerdoel bereik je na het afronden van dit programma doordat je:

 • op de hoogte bent van de ontwikkelingen in de zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk;
 • je bewust bent van de veranderingen die dit meebrengt in de praktijkorganisatie;
 • weet hoe de zorg voor kwetsbare ouderen in jouw praktijk wordt georganiseerd;
 • weet wat een proactieve aanpak in de zorg voor kwetsbare ouderen inhoudt;
 • kennis hebt over de geriatrische reuzen;
 • weet waar informatie te vinden is over en voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers;
 • weet wat jouw rol kan zijn in de zorg voor kwetsbare ouderen en hun naasten.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVDA

  NVDA

Inloggen