WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2011/4

Ziekte van Parkinson

3
Accreditatiepunten verlopen op: 2 januari 2014
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

De ziekte van Parkinson is weliswaar een ziekte die relatief weinig voorkomt (gemiddeld 5-9 patiënten per normpraktijk), maar heeft verstrekkende gevolgen voor de patiënt en diens omgeving. Huisartsen kennen het ziektebeeld van de ziekte van Parkinson wel, maar behandeling wordt vrijwel altijd overgelaten aan de neuroloog. Als doktersassistent zie je daardoor waarschijnlijk vaker de recepten voor medicijnen die herhaald moeten worden dan de patiënt zelf.
Dit nascholingsprogramma gaat uiteraard in op de symptomen, oorzaken en behandeling van de ziekte maar ook op de zaken waarin jij als assistent een rol kunt spelen. Omdat het een moeilijke ziekte is die niet vaak voorkomt en patiënten meestal in verzorgings- of verpleeghuizen eindigen, zullen dit relatief kleine dingen zijn. Maar die kunnen voor de patiënt heel veel betekenen!
Een deel van deze nascholing kan redelijk technisch zijn, daarom zullen we alle onderdelen eindigen met een zogenaamde ‘take home message’: een kader waarin staat wat je in ieder geval moet onthouden en wat je als doktersassistent kunt doen.

Is de ziekte van Parkinson te genezen en welke medicatie bestaat er? Je weet of je hoort dat patiënten veel bijwerkingen ondervinden van antiparkinson medicatie. Is dit waar? En als dit waar is, komt dit dan door de medicijnen zelf of door de ziekte of doordat de ziekte voortzet? Is de ziekte van Parkinson erfelijk? Waarom krijgen zoveel patiënten met de ziekte van Parkinson een depressie en/of dementie? Waardoor vallen patiënten met deze ziekte zo vaak en is daar niets tegen te doen? Overlijden mensen met deze ziekte eerder dan mensen zonder de ziekte? Allemaal vragen waarop in dit nascholingsprogramma antwoord wordt gegeven.

We hebben voor het gemak weer een begrippenlijst opgenomen met termen uit deze nascholing die je misschien niet kent. Deze kun je vinden onder Downloads in je besloten nascholingsdossier op de website van AccreDidact.

Accreditatie

Dit nascholingsprogramma is voor doktersassistenten 3 punten geaccrediteerd onder ID 109635. Deze punten tellen mee voor herregistratie in het Kwaliteitsregister Doktersassistent.

Inhoud

BLOK A De ziekte van Parkinson en vaak voorkomende bijkomende ziekten

A1 Aard, oorzaak en prevalentie

A2 Symptomatologie en diagnose

A3 Bijkomende ziekten depressie, dementie en psychose

BLOK B Behandeling en Parkinson patiëntenvereniging

B1 Niet-medicamenteuze behandeling

B2 Medicamenteuze behandeling

Actie en verantwoording

Literatuur

Antwoorden bij vragen

Overleg met collega’s en de huisarts(en)

Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’

Bijlage Toets voor doktersassistenten 2011/4, Ziekte van Parkinson

Auteur

Gert van Lieshout arts (voorheen huisarts) en is een van de twee oprichters en oorspronkelijke eigenaren van AccreDidact. Gert is nog altijd actief met het geven van nascholingen in het land.

Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Algemeen leerdoel: na afronding van dit nascholingsprogramma weet je wat de ziekte van Parkinson inhoudt, wat het beloop is en welke medicamenteuze en niet-medicamenteuze adviezen en maatregelen gegeven en/of genomen kunnen worden om het leven van de parkinsonpatiënt zo draaglijk mogelijk te maken.

Dit leerdoel bereik je na het afronden van dit programma, doordat je:

 • globaal op de hoogte bent van de aard van de ziekte van Parkinson, de oorzaken van de ziekte en de verschijnselen en klachten ervan;
 • het beloop en de (on)mogelijkheden van de ziekte kent;
 • stil hebt gestaan bij de niet-medicamenteuze maatregelen die genomen kunnen worden;
 • gelezen hebt welke medicijnen er zijn, wat ze doen, wat de bijwerkingen zijn en hoe de ziekteverschijnselen steeds toenemen, doordat de ziekte niet aangepakt kan worden en er met medicijnen helaas alleen maar achter de feiten aangelopen kan worden;
 • weet met welke kleine zaken jij als dokterassistent mogelijk een grote helpende hand kunt bieden.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVDA

  NVDA

Inloggen