WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

Samenvatting

Positieve Gezondheid staat voor een brede benadering van gezondheid. Grondlegger van het gedachtegoed is oud-huisarts Machteld Huber. Het viel haar op dat op medische opleidingen de aandacht voornamelijk gaat naar het leren (her)kennen van ziekten en hoe die te behandelen. Inmiddels is de verhouding tussen kennis over ziekte en gezondheidsbevordering wel wat opgeschoven. Positieve Gezondheid draagt bij aan de verschuiving van ziektegericht naar meer gezondheidsgericht denken en handelen, door vooral het versterken van eigen regie en veerkracht van mensen en hoe ze kunnen omgaan met de uitdagingen van het leven. Als doktersassistent zie en hoor je laagdrempelig waarmee patiënten komen. Je krijgt in deze nascholing handvatten om aan te sluiten bij wat patiënten zelf belangrijk vinden en hoe je ze kunt ondersteunen om zelf stappen te zetten naar een betere gezondheid.

In BLOK A van deze nascholing wordt beschreven hoe het concept Positieve Gezondheid is ontstaan. In BLOK B staat het ermee werken centraal. Behalve dat je de patiënten kunt informeren over wat het andere gesprek met het spinnenweb van Positieve Gezondheid inhoudt, kun je het gedachtegoed ook zelf inzetten. Je kunt dat doen door onder andere meer open en coachende vragen aan de telefoon of de balie te stellen, of als je eens ruimte hebt voor een wat langer gesprek, bijvoorbeeld tijdens het assistentenspreekuur. En indien je de basiscursus Positieve Gezondheid hebt gevolgd, is er ook de mogelijkheid om zelf het andere gesprek te voeren.

Denken en handelen vanuit Positieve Gezondheid sluit aan op de kernwaarden van Persoonsgerichte Zorg en Samen beslissen. Het geeft ruimte om aan te sluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Het werkelijke contact van mens tot mens geeft doktersassistenten dikwijls het gevoel meer betekenisvol bezig te zijn en bevordert daarmee het werkplezier.

In deze nascholing krijg je door middel van praktische voorbeelden een goede eerste basis om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan. Belangrijk hierbij is dat je voor het succesvol invoeren van het concept eerst persoonlijke ervaring opdoet. Daarnaast kun je het toepassen op meerdere niveaus. Zowel in een individueel gesprek, als in de samenwerking binnen je team/praktijk en met zorgverleners in de wijk. Met jouw kennis van mensen en activiteiten in de wijk kun je patiënten goed ondersteunen naar het aanbod in de buurt. Aan het einde van BLOK B volgt een aantal lees- en trainingstips die hierop dieper ingaan.

Accreditatie

Dit programma is voor 3 punten door KABIZ geaccrediteerd in opdracht van de NVDA. In je persoonlijke nascholingsdossier is terug te vinden tot welke datum dit programma geaccrediteerd is.

Inhoud

BLOK A De ontwikkeling van Positieve Gezondheid
A1 Hoe is Positieve Gezondheid ontstaan? 
A2 Gezondheid als veerkracht, zingeving en eigen regie 

BLOK B Positieve Gezondheid aan de telefoon, aan de balie en in de spreekkamer
B1 Tools en materialen – Mijn Positieve Gezondheid 
B2 Het andere gesprek en coachend gesprek
B3 Van spinnenweb naar actie 

Actie en verantwoording
Antwoorden op de vragen en casuïstiek
Literatuur
Overleg met collega’s en de huisarts(en)
Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’
Begrippenlijst
Toets voor Doktersassistenten 2023/3

Auteurs

Ingeborg Kortekaas werkt als doktersassistent bij huisartsenpraktijk Bovenkerk-Westwijk in Amstelveen. Naast het assistentenwerk is zij leefstijlcoach voor de patiënten binnen die praktijk. Zij geeft trainingen en intervisiesessies in Positieve Gezondheid aan onder anderen doktersassistenten en andere zorgverleners.

Deze nascholing is gebaseerd op de nascholing voor huisartsen, ontwikkeld door:

Dr. Marja van Vliet is van oorsprong voedings- en bewegingswetenschapper. Zij promoveerde op het gebied van integrale zorg. Destijds was zij betrokken bij de ontwikkeling van Positieve Gezondheid. Van Vliet werkte als coördinator onderzoek en later als adviseur bij het Institute for Positive Health. Momenteel werkt zij als senior adviseur bij het programma Samen beslissen en Uitkomstgerichte zorg bij Zorginstituut Nederland.

Dr. Machteld Huber is van oorsprong huisarts. Zij werkte later als onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut rondom het bevorderen van veerkracht. Dit resulteerde in de ontwikkeling van het concept Positieve Gezondheid. Zij ontving hiervoor in 2012 een ZonMw-parel. In 2014 promoveerde zij ook op dit onderwerp, waarna zij in 2015 het Institute for Positive Health (iPH) oprichtte.

Dr. Hans Peter Jung werkt in huisartsenpraktijk Afferden in Noord-Limburg. Hij is gepromoveerd op het onderwerp kwaliteit van de huisartsenzorg. Het concept van Positieve Gezondheid bleek voor hem de sleutel om betekenisgeving en plezier in zijn werk terug te vinden. Hiervoor ontving hij de Nederlandse Compassieprijs (2017) en de internationale Value-Based Health Care Primary Care Excellence Award (2020).

Dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra is werkzaam als huisarts bij stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Zij is gepromoveerd huisarts en lokaal, regionaal en landelijk actief op het gebied van innovatie, preventie, gezonde wijksamenwerking en Positieve Gezondheid. Daarnaast werkte zij voor het NHG aan het project Preventie in de buurt (2016-2018) en is ze gecertificeerd trainer en opleider aan het Institute for Positive Health.

De auteurs hebben geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangen geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en hebben geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

 • weet je wat gezondheid is;
 • ken je de oorspronkelijke gezondheidsdefinitie en de nieuwe omschrijving van gezondheid;
 • begrijp je hoe en waarom Positieve Gezondheid is gebaseerd op het gezichtspunt en de ervaring van patiënten zelf;
 • weet je hoe Positieve Gezondheid bijdraagt aan een verschuiving in ons denken, van ziektegericht denken naar gezondheid als vertrekpunt;
 • kun je kernelementen beschrijven van het werken vanuit Positieve Gezondheid;
 • weet je wat Positieve Gezondheid voor jou betekent;
 • heb je kennis en ervaring opgedaan met het voeren van een open en coachend gesprek;
 • weet je hoe je een ander gesprek op basis van het ingevulde spinnenweb (zelf) kunt voeren, of weet je wat het kan opleveren als collega’s in de praktijk dit doen;
 • ken je de voorwaarden om de ander te stimuleren en voor communicatie om de regie bij de ander te laten;
 • kun je reflecteren over de ervaringen naar aanleiding van het contact met de ander.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVDA

  NVDA

Inloggen