WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2020/2

Oorklachten

Auteur: van Lieshout, G.J.C.M.
3
Accreditatiepunten verlopen op: 3 mei 2021
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

De doktersassistent krijgt regelmatig met oorklachten te maken. Oorklachten zijn vaak erg vervelend, en dus is een adequate aanpak vereist. In deze nascholing worden daarom de middenoorontsteking (otitis media acuta), de ontsteking met vocht achter het trommelvlies (otitis media met effusie) en de ontsteking van de uitwendige gehoorgang (otitis externa) behandeld. Deze aandoeningen vertonen regelmatig een zekere overlap; de ene otitis kan daarnaast uit de andere voortkomen. Anderzijds zijn er ook belangrijke verschillen.

De oorzaken en symptomen van de verschillende oorklachten worden in deze nascholing besproken. Ook komen de behandelmogelijkheden aan bod. Aan de hand van een aantal casus wordt dit tot slot in de praktijk gebracht.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 3 punten accreditatie toegekend onder ID 398709 voor doktersassistenten bij CADD van de NVDA.

Inhoud

BLOK A Werking neus, keel, oor en middenoorontsteking
A1 De normale werking van neus, keel en oor
A2 Middenoorontsteking, otitis media acuta
BLOK B Overige oorklachten
B1 Vocht achter het trommelvlies, otitis media met effusie (OME)
B2 Uitwendige gehoorgangontsteking, otitis externa
B3 Oorsuizen
B4 Casuïstiek
Actie en verantwoording
Antwoorden bij vragen en casuïstiek
Literatuur
Afsluitende toets

Auteur

Gert van Lieshout is arts en oud-huisarts. Na achttien jaar fulltime huisarts te zijn geweest, is Gert parttime als huisarts gaan werken en is hij zich met nascholing gaan bezighouden. Als een van de oprichters van AccreDidact is hij zestien jaar actief geweest met het ontwikkelen van schriftelijke geaccrediteerde nascholing voor huisartsen, apothekers, doktersassistenten en apothekersassistenten. Momenteel geeft hij mondelinge geaccrediteerde nascholing aan apothekers en ontwikkelt hij schriftelijke geaccrediteerde nascholing. 

Financiële banden: de auteur heeft geen financiële banden die betrekking hebben op dit onderwerp.

Doelstellingen

Algemeen leerdoel: na afronding van dit nascholingsprogramma is jouw kennis over oorklachten opgefrist en aangevuld en ben je op de hoogte van de medische en farmaceutische kanten daarvan. Daardoor ben je beter in staat patiënten te begrijpen en begeleiden wanneer ze vragen hebben over oorpijn, oordruppels, neusdruppels en neusspray vooral bij jonge kinderen, antibiotica bij oorontstekingen enzovoort. Dit leerdoel bereik je na afronden van dit nascholingsprogramma, doordat je:

  • kennis hebt genomen van de laatste stand van zaken over de oorzaken en behandeling van oorpijn en de verschillende oorontstekingen; 
  • geoefend hebt met casussen.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • KABIZ

    KABIZ
  • NVDA

    NVDA

Inloggen