WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2022/2

Moeders en pasgeboren kinderen

Auteurs: Smith, M. en Graat, A.
3
Accreditatiepunten te behalen tot: 1 juli 2024

Samenvatting

In dit nascholingsprogramma wordt aandacht besteed aan moeders en pasgeboren kinderen; antwoorden op vragen en veelvoorkomende klachten.

Het aandeel van de geboortezorg dat geleverd wordt door verloskundig actieve huisartsen is in de afgelopen decennia tot een minimum afgenomen. Dit neemt niet weg dat de huisartsenpraktijk als eerste aanspreekpunt binnen de eerstelijnszorg regelmatig benaderd wordt in de weken na de bevalling. Actuele kennis over klachten en/of aandoeningen bij moeder en/of kind in deze periode is voor doktersassistenten noodzakelijk om goede en patiëntgerichte zorg te kunnen bieden.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 3 punten accreditatie aangevraagd voor doktersassistenten bij CADD van de NVDA.

Inhoud

BLOK A Kraamvrouw
A1 Postnatale zorg
A2 Kraamperiode
A3 Psychische problemen, seksualiteit en anticonceptie

BLOK B Pasgeborene
B1 Huilgedrag en voeding
B2 Ziekten en het voorkomen ervan

Actie en verantwoording
Antwoorden op de vragen en casuïstiek
Overleg met collega’s en de huisarts(en)
Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’
Literatuur
Begrippenlijst
Toets voor Doktersassistenten 2022/2

Auteur

Marieke Smith heeft de afgelopen 15 jaar als verloskundige in de eerste lijn gewerkt, als prak-tijkhouder in een maatschap. In deze periode is zij steeds betrokken geweest bij (multidiscipli¬naire) samenwerkingsverbanden, innovatieve projecten en ontwikkelingen in de geboortezorg. Inmiddels werkt ze als zelfstandig adviseur, projectleider en bestuurder, veelal binnen de geboortezorg.

Annick Graat heeft na haar opleiding tot fysiotherapeut in Amsterdam ruim tien jaar gewerkt in de intramurale revalidatiezorg. Aansluitend heeft zij zich verdiept in beleid en management in de gezondheidszorg en vervulde diverse managementfuncties en adviesrollen in de eerste- en tweedelijnszorg. Uiteindelijk heeft zij haar passie gevolgd en de opleiding tot verloskundige in 2009 voltooid. Inmiddels combineert zij haar kennis en ervaring als eerstelijnsverloskundige, organisatieadviseur en verandermanager in de sterk in beweging zijnde verloskundige zorg in Nederland.

De auteurs hebben geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangen geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en hebben geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

 • weet je welke zorgverleners en samenwerkingspartners betrokken zijn bij de keten van verloskundige zorg en jeugdgezondheidszorg;
 • herken je de symptomen van veelvoorkomende klachten en complicaties die kunnen ontstaan bij moeder en kind in de maanden post partum;
 • ben je in staat de juiste voorlichting te geven in zowel de ongestoorde situatie als wanneer er complicaties ontstaan;
 • weet je wanneer afstemming met, doorverwijzing naar, of gezamenlijke begeleiding van de huisarts, verloskundige of jeugdgezondheidszorg nodig is.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers

Video's bij dit programma

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVDA

  NVDA

Inloggen