WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

Samenvatting

Als doktersassistente heb je aan de telefoon of aan de balie af en toe te maken met gedrag waar je niets van begrijpt. Het kan een patiënte zijn die belt met een onduidelijk verhaal over de buren die haar ’s nachts door het plafond heen proberen te vergiftigen. Of een ongeruste dochter die je belt omdat ze haar hoogbejaarde vader niet uitgelegd krijgt dat hij in zijn eigen huis is. Ook kan het zijn dat de wijkagente belt over een jonge vrouw met een verstandelijke beperking die in verwarde toestand op een schoolplein is aangetroffen. Mogelijk word je regelmatig door verzorgenden gebeld over cliënten die in de war zijn. Heel af en toe kan er iemand aan de balie staan die dingen doet en zegt waar je geen touw aan vast kunt knopen.

Meestal heb je snel in de gaten dat er iets niet klopt. Het kan ook zijn dat je pas later bedenkt dat iemand een verwarde indruk maakt. In deze nascholing krijg je uitleg over wie die verwarde personen zijn en over mogelijke oorzaken en achtergronden van onbegrepen gedrag. Je krijgt handvatten om verward gedrag te herkennen, hoe je ermee om kunt gaan en hoe de zorg en wetgeving voor mensen met onbegrepen gedrag in Nederland geregeld is.

Accreditatie

Dit programma is door CADD geaccrediteerd in opdracht van de NVDA
onder nummer ID 441866. Accreditatie geldt tot 15 september 2022.

Inhoud

BLOK A Verwarde mensen en onbegrepen gedrag
A1 Inleiding: over verwarde mensen en onbegrepen gedrag 
A2 Herkennen van verward gedrag
A3 Omgaan met verward gedrag
A4 Veiligheid en verwarde patiënten
A5 Organisatie van zorg en wettelijke kaders

BLOK B Oorzaken van onbegrepen gedrag
B1 Casuïstiek
B2 Lichamelijke oorzaken
B3 Psychische oorzaken
B4 Draagkracht-draaglastproblematiek

Actie en verantwoording
Antwoorden op de vragen en casuïstiek
Overleg met collega’s en de huisarts(en)
Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’
Literatuur
Begrippenlijst
Toets voor Doktersassistenten

Auteur

Dr. Marianne Dees was van 1990 tot 2020 praktijkhoudend huisarts in Nijmegen. Sinds 2021 is zij waarnemend huisarts. Zij is actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van Integraal Wijkgericht Werken. Daarnaast is zij als onderzoekster betrokken bij onderzoek onder kwetsbare groepen in de samenleving. Zij geeft scholingen en onderwijs aan diverse beroepsgroepen waarbij haar focus ligt op kwetsbaarheid en interprofessionele samenwerking.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen

Algemeen leerdoel: na afronding van dit nascholingsprogramma ben je op de hoogte van de mogelijke oorzaken van verward gedrag en hoe je hier adequaat op kunt reageren.
Dit leerdoel bereik je na het afronden van dit programma doordat je:

 • verward gedrag herkent;
 • verward gedrag begrijpt;
 • weet welke mensen een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor verward gedrag;
 • mogelijke oorzaken van verward gedrag kent;
 • weet welke vaardigheden helpen om op dit gedrag in te spelen;
 • je een beeld hebt van de organisatie van zorg voor mensen met verward of onbegrepen gedrag (landelijke wet- en regelgeving, die regio’s of gemeenten verder zelf invullen).

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVDA

  NVDA

Inloggen