WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2019/1

Laboratoriumdiagnostiek

Auteur: Wolf, H. de
3
Accreditatiepunten verlopen op: 29 januari 2020
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

'Meten is weten' is een oude zegswijze, die ook geldt voor de huisartsenpraktijk: laboratoriumdiagnostiek is behulpzaam bij het stellen van een diagnose. Denk bijvoorbeeld aan een CRP-meting bij een patiënte met klachten van een pneumonie. Is het viraal of bacterieel? Heeft het zin om antibiotica te geven?

Vroeger zou de dokter zich alleen baseren op anamnese en lichamelijk onderzoek. Daarmee is het onderscheid lastig te maken en het leidt tot onnodig voorschrijven van antibiotica bij de ene patiënt of juist het onterecht onthouden ervan aan de andere patiënt.

Om laboratoriumdiagnostiek doelmatig in te zetten en goed te interpreteren, is het goed kennis te hebben van de eigenschappen van een test. In deze nascholing worden belangrijke besliskundige en praktische aspecten van laboratoriumdiagnostiek behandeld, respectievelijk in blok A en blok B.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 3 punten accreditatie toegekend onder ID 340719 voor doktersassistenten bij CADD van de NVDA.

Inhoud

BLOK A    Besliskundige aspecten
A1    Wat is een normale waarde?
A2    Sensitiviteit en specificiteit
A3    Wat is een goede test?
BLOK B    Praktische aspecten
B1    De juiste voorbereiding
B2    De juiste inrichting
B3    Overige aspecten
Actie en verantwoording
Antwoorden bij vragen en casuïstiek
Literatuur
Overleg met collega’s en de huisarts(en)
Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’
Afsluitende toets

Auteur

Holger de Wolf is afgestudeerd apotheker en sinds 2008 werkzaam als laboratoriumspecialist klinische chemie. Hij heeft zes jaar gewerkt bij SHO, centra voor medische diagnostiek, een groot huisartsenlaboratorium in het oosten van het land. Sinds juni 2018 is hij hoofd laboratorium in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Holger geeft scholingen aan doktersassistenten, huisartsen en apothekers. Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen

Algemeen leerdoel: nadat je dit nascholingsprogramma hebt afgerond is jouw kennis over laboratoriumdiagnostiek opgefrist en aangevuld en ben je op de hoogte van de laatste gegevens over laboratoriumonderzoek. Je bent beter in staat patiënten te begrijpen en hen te begeleiden wanneer ze hierover vragen hebben.
Dit leerdoel bereik je na het afronden van dit nascholingsprogramma, doordat je:

 • weet waarop het normaalwaardengebied van een labwaarde is gebaseerd en wat de beperkingen hiervan zijn in de dagelijkse praktijk;
 • weet wat de begrippen sensitiviteit, specificiteit en voorspellende waarde van een test inhouden en hoe ze doorwerken in de dagelijkse praktijk;
 • weet wat de juistheid en precisie van een test zijn en hoe ze doorwerken in de dagelijkse praktijk;
 • weet met welke praktische aspecten je rekening dient te houden bij het aanvragen en interpreteren van labdiagnostiek;
 • weet voor welke bepalingen een patiënt nuchter dient te zijn;
 • weet welke oorzaken aan een verhoogd kalium ten grondslag kunnen liggen;
 • handvatten hebt om de uitvoering van labdiagnostiek in jouw praktijk te optimaliseren.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVDA

  NVDA

Inloggen