WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/3

Intoxicaties

Auteurs: Bast, B. C. en Bast, A.
3
Accreditatiepunten verlopen op: 15 september 2019
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Toxicologie is een oud vakgebied. De mens moest in de oudheid planten die geschikt waren voor consumptie onderscheiden van giftige soorten.
Ook in onze samenleving is overal toxicologie te vinden. In het nieuws worden dagelijks incidenten gemeld waarbij mensen aan toxische stoffen zijn blootgesteld. Ook in de huisartsenpraktijk word je dagelijks geconfronteerd met toxicologische vraagstukken. Ongeveer 92 procent van alle vergiftigingen gebeurt namelijk thuis. Daarbij moet je denken aan schoonmaakmiddelen, medicijnen en planten. Als doktersassistent krijg je deze vragen als eerste te horen en is het belangrijk om een eerste stap naar een goede afloop te zetten.

Volgens de berekening van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) is de incidentie van intoxicaties 0,9 per 1.000 patiënten. Intoxicaties komen vooral voor bij kinderen tot vier jaar. Overdosering van medicatie ontstaat voornamelijk bij volwassenen.
In deze nascholing zullen we de basisbegrippen van de toxicologie doornemen. Ook zullen verschillende toxicologische effecten van stoffen aan bod komen, evenals de behandeling.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 3 punten accreditatie toegekend onder ID 294752 voor doktersassistenten bij CADD van de NVDA.

Inhoud

Blok A Algemene informatie toxicologie
A1 Basisprincipes toxicologie
A2 Toxicologie in de natuur
A3 Toxicologie in het dagelijks leven

Blok B    Klinische toepassingen
B1 Algemene principes bij de behandeling van intoxicaties
B2 Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
B3 Drugsintoxicatie
B4 Geneesmiddelintoxicatie

Actie en verantwoording
Antwoorden bij vragen en casuïstiek
Literatuur
Overleg met collega’s en de huisarts(en)
Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’
Afsluitende toets

Auteurs

Aalt Bast is hoogleraar Humane Toxicologie en hoofd van de Vakgroep Farmacologie en
Toxicologie, Universiteit Maastricht. Bertine C. Bast is huisarts in opleiding.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen

Na het afronden van dit programma:

 • kun je beschrijven op welke manier stoffen uit het lichaam worden verwijderd;
 • weet je wat een LD50 is;
 • kun je beschrijven op welke manieren je aan gevaarlijke stoffen kunt worden blootgesteld;
 • kun je voorbeelden geven van de vakgebieden arbeidstoxicologie, forensische toxicologie, klinische toxicologie en omgevingstoxicologie;
 • kun je de rol benoemen die de huisarts met de doktersassistent spelen bij intoxicaties;
 • weet je hoe je het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum kunt bereiken en welke vragen je moet beantwoorden;
 • herken je de symptomen van intoxicatie door de meest voorkomende partydrugs;
 • kun je de symptomen van een acute alcoholintoxicatie beschrijven;
 • kun je oorzaken van geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnames benoemen.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVDA

  NVDA

Inloggen