WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

Samenvatting

Onder familiaal geweld (FG) verstaan we alle vormen van geweld (lichamelijk, psychisch en economisch) toegebracht aan een slachtoffer door iemand uit de familiekring. Hiertoe behoren ook (ex-) partners, gezins- of familieleden en huisvrienden van het slachtoffer.

Familiaal geweld is de meest voorkomende vorm van geweld waarmee mensen te maken hebben. In deze nascholing richten we ons op de twee meest voorkomende vormen van familiaal geweld, namelijk partnergeweld en kindermishandeling.

Er wordt aandacht besteed aan het herkennen van de signalen van partnergeweld en kindermishandeling aan de hand van de klinische presentatie van het probleem door de patiënt aan de telefoon of tijdens een consult. Hoe ga je als doktersassistent met deze signalen om en wat kun je hiermee doen?

Accreditatie

Dit programma is voor 3 punten door CADD geaccrediteerd in opdracht van de NVDA. In je persoonlijke nascholingsdossier is terug te vinden tot welke datum dit programma geaccrediteerd is.

Inhoud

BLOK A Signalering en bespreekbaar maken van familiaal geweld
A1 Achtergrond en voorkomen
A2 Signalen van familiaal geweld
A3 Je taak als assistent

BLOK B Casuïstiek en behandeling
B1 Vervolg casuïstiek
B2 De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
B3 Vragen naar geweld (stap 3 van de meldcode)
B4 Hulpverlening bij partnergeweld (stap 5 van de meldcode)
B5 Hulpverlening bij kindermishandeling (stap 5 van de meldcode)

Actie en verantwoording
Antwoorden op de vragen en casuïstiek
Literatuur
Overleg met collega’s en de huisarts(en)
Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’
Begrippenlijst
Toets voor Doktersassistenten 2023/2

Auteur

Dr. Doreth Teunissen is huisarts in Deventer en docent/ senior onderzoeker aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc te Nijmegen. Familiaal geweld is een van haar aandachtsgebieden in het onderwijs in het basiscurriculum en in het onderzoek dat ze begeleidt.

De auteur heeft geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangt geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en heeft geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

 • beschik je over kennis wat betreft vóórkomen en gevolgen van familiaal geweld;
 • ken je de verschillende vormen van familiaal geweld;
 • herken je de signalen die veel voorkomen bij partnergeweld en kindermishandeling;
 • herken je de risicofactoren en beschermende factoren voor partnergeweld en kindermishandeling;
 • heb je kennis over hoe je het beste een gesprek kunt voeren met alle betrokkenen bij partnergeweld of kindermishandeling;
 • ken je de meldcode van de eigen praktijk en pas je deze toe bij signalen van partnergeweld of kindermishandeling.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVDA

  NVDA

Inloggen