WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2018/3

Borstkanker

Auteur: van Lieshout, G.J.C.M.
3
Accreditatiepunten verlopen op: 31 juli 2020
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Borstkanker, oftewel mammacarcinoom, is de meest voorkomende kankersoort bij Nederlandse vrouwen.

Borstkanker komt onder de 25 jaar vrijwel niet voor; daarna stijgt het aantal nieuwe gevallen. Ongeveer 4 procent krijgt borstkanker voor het 40e levensjaar, 16 procent tussen het 40e en 50e levensjaar, 26 procent tussen het 50e en 60e levensjaar en 54 procent na het 60e levensjaar vastgesteld.
Door de vervroegde ontdekking van tumoren via het bevolkingsonderzoek borstkanker bij vrouwen van 50 tot 75 jaar en de toepassing van radio-, chemo-, immuno- en antihormonale therapie, zijn de vooruitzichten van borstkanker en de overleving de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd.

De huisartsenpraktijk en borstkanker
Wanneer bij één van de patiënten uit jullie praktijk borstkanker vermoed wordt, stuurt de huisarts haar door. De laatste jaren is er zowel op het gebied van diagnostiek als op het gebied van de behandeling van borstkanker veel veranderd. In deze nascholing word je op de hoogte gebracht van de laatste inzichten, zodat je weet wat er met jullie patiënten gebeurt nadat ze doorverwezen en/of behandeld zijn. Hierdoor kun je beter inspelen op gebeurtenissen en vragen van de patiënt. Is borstsparende chirurgie met nabestraling bijvoorbeeld echt zo veilig als het volledig afzetten van de borst of zelfs veiliger in bepaalde gevallen?
Het aspect ‘nazorg na verwijzing’ krijgt voor huisartsen steeds meer aandacht. Dit vindt plaats in het kader van ontwikkelingen rond de rol van de huisarts in de verschillende fasen van patiënten met borstkanker. Jij zult als praktijkassistent dan ook meer met nazorg door de huisartsenpraktijk te maken krijgen. Onder andere met de kennis die je in dit nascholingsprogramma opdoet, kun je dan beter omgaan met de borstkankerpatiënt.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 3 punten accreditatie toegekend onder ID 331874  voor doktersassistenten bij CADD van de NVDA.

Inhoud

Blok A    Epidemiologie en casuïstiek van borstkanker
A1    Epidemiologie
A2    Casuïstiek    
Blok B    Onderzoek en behandeling van borstkanker
B1    Anamnese, onderzoek, aanvullend onderzoek en evaluatie
B2 Behandeling, aspecten voor de huisarts
B3 Antwoorden bij vragen en casuïstiek
Actie en verantwoording
Antwoorden bij vragen en casuïstiek
Literatuur
Overleg met collega’s en de huisarts(en)
Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’
Afsluitende toets

Auteur

Gert van Lieshout is arts en oud-huisarts. Na achttien jaar fulltime huisarts te zijn geweest, is hij parttime als huisarts gaan werken en is zich met nascholing gaan bezighouden. Als één van de oprichters van AccreDidact is hij zestien jaar actief geweest met het ontwikkelen van schriftelijke geaccrediteerde nascholing voor huisartsen, apothekers, doktersassistenten en apothekersassistenten. Momenteel geeft hij mondelinge geaccrediteerde nascholing aan apothekers en ontwikkelt hij schriftelijke geaccrediteerde nascholing.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen

Na het afronden van dit programma weet je:

 • wat jouw huidige kennis is over borstkanker;
 • hoe vaak borstkanker voorkomt;
 • welke factoren als risicofactoren aangemerkt worden voor het ontstaan van borstkanker;
 • welke diagnostiek plaats kan vinden bij een kans op borstkanker;
 • welke stadia van borstkanker er zijn;
 • hoe de eerste behandeling eruit kan zien, alsook de vervolgbehandelingen;
 • voldoende om patiënten te kunnen begrijpen als ze praten over datgene dat ze hebben meegemaakt. 

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVDA

  NVDA

Inloggen