WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/2

Anticonceptie

Auteur: van Lieshout, G.J.C.M.
3
Accreditatiepunten verlopen op: 10 juni 2019
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

De tijd staat niet stil en ontwikkelingen staan niet stil. En dit is ook op het gebied van anticonceptie het geval. Er zijn nieuwe anticonceptiepillen bijgekomen en er is een nieuwe manier van innemen van de anticonceptiepil gekomen, het 24/4-systeem van inname: 24 dagen een pil slikken en een pilpauze van slechts 4 dagen. Welke op zijn minst theoretische voordelen deze wijze van innemen heeft gaan we uitleggen. Daarnaast zien we een opvallende verschuiving: langzaam zijn steeds minder jonge vrouwen de klassieke pil gaan gebruiken en kiezen ze in toenemende mate voor het gebruik van een spiraaltje. Hiervan zijn inmiddels twee soorten.

Niettemin houden de NHG-Standaard voor de huisartsen en de huidige literatuur het voorlopig wat de anticonceptiepillen betreft bij de tweedegeneratiepillen en zien die nog geen duidelijke voordelen van de nieuwe anticonceptiepillen.
Uit contacten met huisartsen blijkt dat een aantal praktische kanten vanhet pilgebruik nog niet bij iedere huisarts bekend is. Denk aan doorbraakbloedingen, de precieze stand van zaken over pilgebruik en borstkanker, hoofdpijn in de pilpauze, de pil en de kans op een beroerte, de pil en trombose in de hersenen al dan niet vaker voorkomend bij vrouwen die migraine hebben (vooral met een aura), de pil en borstvoeding etc. Al deze punten kunnen ook min of meer bij jou aan de orde  komen of er kunnen jou vragen over gesteld worden. Ze worden allemaal besproken.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 3 punten accreditatie toegekend onder ID287270 voor doktersassistenten bij CADD van de NVDA.

Inhoud

Blok A    Werking, indicaties en contra-indicaties van hormonale anticonceptie
A1 De normale menstruele cyclus
A2 Casuïstiek
A3 Werking, bijwerkingen en (contra)indicaties

Blok B    Hormonale en andere vormen van anticonceptie
B1 Casuïstiek
B2 Hormonale anticonceptiepillen
B3 Overige vormen van anticonceptie

Actie en verantwoording
Antwoorden bij vragen en casuïstiek
Literatuur
Overleg met collega’s en de huisarts(en)
Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’
Afsluitende toets

Auteur

Gert van Lieshout is arts en oud-huisarts. Na achttien jaar fulltime huisarts te zijn geweest, is hij parttime als huisarts gaan werken en zich met nascholing gaan bezighouden. Als een van de oprichters van AccreDidact is hij zestien jaar actief geweest met het ontwikkelen van schriftelijke geaccrediteerde nascholing voor huisartsen, apothekers, doktersassistenten en apothekersassistenten. Momenteel geeft hij mondelinge geaccrediteerde nascholing aan apothekers en ontwikkelt hij schriftelijke geaccrediteerde nascholing.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen

Algemeen leerdoel: na afronding van dit nascholingsprogramma is jouw kennis over anticonceptie en anticonceptiva geactualiseerd en ben je op de hoogte van de medische en farmaceutische kanten daarvan. Daardoor ben je beter in staat patiënten te begrijpen en te begeleiden wanneer ze in de praktijk komen met vragen over starten, gebruiken, vergeten, switchen en toepassen van anticonceptiva.

Dit leerdoel bereik je na het afronden van dit nascholingsprogramma, doordat je:

 • kennis hebt van de normale menstruele cyclus;
 • kennis hebt van de werking en bijwerkingen van anticonceptiva;
 • op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en pillen;
 • op de hoogte bent van de huidige methoden van noodanticonceptie oftewel de morning-afterpil;
 • kennis hebt van andere anticonceptiva dan de orale hormonale anticonceptiva.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVDA

  NVDA

Inloggen