WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2020/3

Abnormaal vaginaal bloedverlies

Auteur: Teunissen, D.
3
Accreditatiepunten verlopen op: 1 september 2021
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Vragen over vaginaal bloedverlies komen in de huisartspraktijk vaak voor. Om een inschatting te kunnen maken over de onderliggende oorzaak is het van belang het bloedverlies onder te verdelen in verschillende subgroepen, namelijk hevig vaginaal bloedverlies, onregelmatig vaginaal bloedverlies, weinig frequent of afwezig vaginaal bloedverlies, tussentijds vaginaal bloedverlies, contactbloedingen en postmenopauzaal bloedverlies. In vruchtbare leeftijdsfase is het bloedverlies vaak onschuldig. Bij vrouwen na de overgang neemt de kans op kanker als onderliggende oorzaak sterk toe. Het is belangrijk om als assistente onderscheid te kunnen maken in vaginaal bloedverlies waarbij gerustgesteld kan worden en vaginaal bloedverlies waarbij nader onderzoek nodig is. Daarnaast is kennis over de verschillende oorzaken van vaginaal bloedverlies van belang om goede voorlichting te geven.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 3 punten accreditatie toegekend onder ID 403681 voor doktersassistenten bij CADD van de NVDA.

Inhoud

BLOK A Diagnostiek
A1 Prevalentie en fysiologie
A2 Oorzaken abnormaal vaginaal bloedverlies
A3 Welke vragen van belang zijn en waarom
A4 Aanvullend onderzoek

BLOK B Behandeling en adviezen
B1 Behandeling hevig vaginaal bloedverlies
B2 Behandeling onregelmatig, tussentijds en postmenopauzaal vaginaal bloedverlies

Actie en verantwoording
Antwoorden bij vragen en casuïstiek
Literatuur
Afsluitende toets

Auteur

Doreth Teunissen is huisarts en kaderhuisarts urogynaecologie in Deventer. Daarnaast werkt ze aan het Radboudumc in Nijmegen op de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Vrouwenstudies Medische Wetenschappen. Daar geeft ze onderwijs aan medisch studenten, coördineert ze de kaderopleiding urogynaecologie en doet ze wetenschappelijk onderzoek op het gebied van urogynaecologie en gender.

Financiële banden: de auteur heeft geen financiële banden die betrekking hebben op dit onderwerp.

Doelstellingen

Algemeen leerdoel: na afronding van dit nascholingsprogramma ken je de verschillende subgroepen van vaginaal bloedverlies, weet je wanneer je bij vaginaal bloedverlies gerust kunt stellen en wanneer er een afspraak gemaakt moet worden op het spreekuur en ben je in staat patiënten voor te lichten over mogelijke oorzaken van het vaginaal bloedverlies en adviezen te geven over het omgaan met het bloedverlies.

Dit leerdoel bereik je na het afronden van dit programma doordat je:

 • op de hoogte bent van de verschillende subgroepen van abnormaal vaginaal bloedverlies;
 • op de hoogte bent van de mogelijke achterliggende oorzaken van het abnormaal vaginaal bloedverlies;
 • weet wat voor aanvullende vragen je moet stellen om te achterhalen of het vaginaal bloedverlies onschuldig is en je gerust kunt stellen of dat er meer onderzoek nodig is;
 • weet hoe je de hevigheid van het bloedverlies kunt inschatten;
 • weet wat voor behandelingsmogelijkheden er zijn bij de verschillende subgroepen.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVDA

  NVDA

Inloggen