WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

Colofon

AccreDidact BV
Postbus 24028
3502 MA Utrecht

Telefoon: 030 63 55 054
Fax: 030 63 55 064
E-mail: info@accredidact.nl

AccreDidact BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30232746.

Missie

AccreDidact streeft ernaar kennis en inzicht bij medische beroepsbeoefenaren te verhogen en de ontwikkeling van het professioneel handelen te bevorderen door middel van onafhankelijke, geaccrediteerde nascholing.

Didactische adviesraad

Dr. A.N. Goudswaard

Dr. F.A. van de Laar

Drs. C.J. in 't Veld

 Medewerkers

   


 person placeholder

 

 
 Oglaya Doua

Babet Jacobs,
redactiecoördinator

 

Oglaya Doua,
redactiecoördinator

 marielle

 

 person placeholder

Mariëlle Adriaanse,
redactiecoördinator

 

Monique Rothkrantz,
klantenservice

aimee

   

Aimée Talen,
klantenservice

   

Directie

IJsbrand Theunissen
André Matera

Copyright

De inhoud van deze website en alle programma's (papier en elearning) van AccreDidact is auteursrechtelijk beschermd. Sommige onderdelen kunnen via de website worden afgedrukt. Afdrukken mogen alleen voor persoonlijk gebruik worden gemaakt.

Behoudens afdrukken voor persoonlijk gebruik met behulp van de afdrukmodule op de website mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AccreDidact BV.

Inloggen