WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

Colofon

AccreDidact BV
Postbus 24028
3502 MA Utrecht

Telefoon: 030 63 55 054
E-mail: info@accredidact.nl

AccreDidact BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30232746 en is een onderdeel van Prelum Uitgevers BV.

Het bankrekeningnummer van AccreDidact is NL90 INGB 0106 3641 38.

Missie

AccreDidact streeft ernaar kennis en inzicht bij medische beroepsbeoefenaren te verhogen en de ontwikkeling van het professioneel handelen te bevorderen door middel van onafhankelijke, geaccrediteerde nascholing.

Didactische adviesraad

Dr. A.N. Goudswaard

Dr. F.A. van de Laar

Drs. C.J. in 't Veld

 

   

Copyright

De inhoud van deze website en alle programma's (papier en elearning) van AccreDidact is auteursrechtelijk beschermd. Sommige onderdelen kunnen via de website worden afgedrukt. Afdrukken mogen alleen voor persoonlijk gebruik worden gemaakt.

Behoudens afdrukken voor persoonlijk gebruik met behulp van de afdrukmodule op de website mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AccreDidact BV.

Inloggen