WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2014/4

Reuma

Auteurs: Dr. B. van den Bemt en Drs. C.R.C. Huizinga-Arp
3
Accreditatiepunten verlopen op: 8 september 2017
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Alle bewegingsaandoeningen die niet door een trauma, bijvoorbeeld een ongeluk, worden veroorzaakt worden tot de reumatische aandoeningen gerekend. Reumatische aandoeningen behoren tot de meest voorkomende aandoeningen in Nederland: ruim 1 tot 1,5 miljoen mensen heeft er last van. Er zijn ruim 130 verschillende soorten reumatische aandoeningen, die variëren van een milde voorbijgaande tenniselleboog tot levensbedreigende aandoeningen.

Grofweg zijn er vier soorten aandoeningen te onderscheiden: inflammatoire reumatische aandoeningen of chronische gewrichtsontstekingen, degeneratieve reumatische aandoeningen, wekedelenreuma en systemische reumatische aandoeningen. Deze nascholing behandelt vooral de chronische inflammatoire reumatische aandoeningen jicht en reumatoïde artritis. Het afgelopen decennium zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van de medicamenteuze therapie van deze aandoeningen (en dan met name reumatoïde artritis). Het accent in deze nascholing zal dan ook voornamelijk liggen op de farmacotherapie. Behandeling van aparte onderdelen, zoals jeugdreuma, valt buiten het bestek van deze nascholing.

Na het afronden van deze nascholing ben je beter op de hoogte van reumatische aandoeningen, in het bijzonder reumatoïde artritis en jicht. Je kunt patiënten op doelgerichte wijze helpen door medicamenteuze behandelingen toe te lichten.

Accreditatie

 • naar eigen voorkeur schriftelijk of via eLearning te maken
 • studiebelasting: SANA-keurmerk ID 189685 ter waarde van 3 punten (3 SBU)
 • doelgroep: apothekersassistenten van de functieniveaus 6 en 7, teamleiders van functieniveau 8 en farmaceutisch managers en farmaceutisch consulenten van functie-niveau 9

Inhoud

BLOK A     Inflammatoire reumatische aandoeningen
A1    Reumatoïde artritis 
A2    Jicht

BLOK B     Behandeling van inflammatoire reumatische aandoeningen
B1    Behandeling van reumatoïde artritis
B2    Behandeling van jicht


Antwoorden bij casuïstiek en vragen
Literatuur
Facultatief*: Overleg met collega's en de apotheker(s)
Facultatief*: Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’
Afsluitende toets

* In iedere AccreDidact-nascholing wordt eveneens aandacht gevraagd voor het bespreken van (aandachtspunten in) de lesstof met collega’s en apothekers. Dit overleg bevelen we vanwege de implementatie van cursusstof warm aan, het betreft echter een facultatief onderdeel: de tijdsbesteding hiervan is niet opgenomen in de studiebelastinguren (SBU).

Auteur

Dr. Bart van den Bemt werkt als apotheker en klinisch onderzoeker op de afdeling Farmacie van de Sint Maartenskliniek. De Sint Maartenskliniek is een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in houding en beweging. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Van den Bemt zich als apotheker helemaal gespecialiseerd heeft in geneesmiddelen die worden gebruikt bij aandoeningen van het bewegingsapparaat. De tekst is bewerkt door drs. Carolijn Huizinga, werkzaam als openbaar apotheker en daarnaast al bijna vijftien jaar actief op het gebied van scholing.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Algemeen leerdoel: nadat je dit nascholingsprogramma hebt doorgewerkt, ben je beter op de hoogte van reumatische aandoening en in het bijzonder van de chronische inflammatoire reumatische aandoeningen reumatoïde artritis en jicht. Je kunt patiënten op doelgerichte wijze helpen door het toelichten van medicamenteuze behandelingen.

Dit leerdoel bereik je na het afronden van dit programma doordat je:

 1. weet waardoor reumatoïde artritis en jicht worden veroorzaakt en hoe vaak ze voorkomen;
 2. weet welke klachten de mensen ondervinden en je aan de hand van een paar casussen ziet hoe sommige klachten invloed kunnen hebben op medicijngebruik en hoe jij als apothekersassistent hierin kunt meedenken met de patiënt;
 3. de ins en outs kent van de medicijnen die worden ingezet bij de behandeling van reumatoïde artritis en jichtartritis.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVFZ

  NVFZ
 • Optima Farma

  Optima Farma

Inloggen