WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/4

Psoriasis

Auteur: Lieshout, G.J.C.M. van
3
Accreditatiepunten verlopen op: 6 november 2019
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Psoriasis komt bij 2-3% van de bevolking voor. In de apotheek worden dan ook regelmatig recepten aangeboden voor de behandeling van deze huidziekte. Het is een chronische ziekte. Aan de ene kant zullen patiënten nogal eens terugkomen bij hun arts en in de apotheek, als de huidaandoening weer erger geworden is. Aan de andere kant weten patiënten wat er aan de hand is en zullen vele niet opnieuw naar de arts gaan, omdat ze min of meer berusten in de aandoening.
Echte genezing is niet mogelijk. Het is dan ook niet noodzakelijk huidafwijkingen (laesies) te behandelen, zeker als de patiënt er geen duidelijke last van heeft. Bovendien blijkt de ernst van de huidafwijkingen van nature te wisselen. De ene periode hebben patiënten zonder duidelijke redenen meer last van de huidafwijkingen, een andere periode weer minder last. Stress speelt daar wel vaak een rol bij. Als een psoriasispatiënt stress heeft, verergeren de huidafwijkingen bijna altijd.

Psoriasis een huidziekte die niet alleen voorkomt op de bekende plekken als de ellebogen, knieën en de haargrens van het hoofd. De aandoening kent ook enkele andere vormen zoals psoriasis na een keelinfectie of psoriasis in de bilplooi. Ook zijn er enkele andere huidaandoeningen die veel op psoriasis lijken. Dit wordt allemaal besproken in deze nascholing.

BLOK A   Oorzaken, verschijningsvormen en diagnosestelling
A1    Oorzaken en verschijningsvormen van psoriasis
A2    Casuïstiek
A3    Diagnose en beloop

BLOK B   Niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling
B1    Voorlichting, begeleiding en niet-medicamenteuze behandeling
B2    Medicamenteuze behandeling

Actie en verantwoording
Bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Facultatief*: Overleg met collega's en de apotheker(s)
Facultatief*: Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’

* In iedere AccreDidact-nascholing wordt eveneens aandacht gevraagd voor het bespreken van (aandachtspunten in) de lesstof met collega’s en apothekers. Dit overleg bevelen we vanwege de implementatie van cursusstof warm aan, het betreft echter een facultatief onderdeel: de tijdsbesteding hiervan is niet opgenomen in de studiebelastinguren (SBU).

Auteur

Gert van Lieshout is arts en oud-huisarts. Na achttien jaar fulltime huisarts te zijn geweest, is Gert parttime als huisarts gaan werken en is hij zich met nascholing gaan bezighouden. Als een van de oprichters van AccreDidact is hij zestien jaar actief geweest met het ontwikkelen van schriftelijke geaccrediteerde nascholing voor huisartsen, apothekers, doktersassistenten en apothekersassistenten. Momenteel geeft hij mondelinge geaccrediteerde nascholing aan apothekers en ontwikkelt hij schriftelijke geaccrediteerde nascholing.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Algemeen leerdoel: na afronding van dit nascholingsprogramma is je kennis over de huidziekte psoriasis opgefrist en aangevuld en ben je op de hoogte van de niet-medicamenteuze en de medicamenteuze behandeling ervan. Daardoor ben je beter in staat patiënten te begrijpen en begeleiden wanneer ze vragen hebben over hun huidziekte en de behandeling ervan.

Dit leerdoel bereik je na het afronden van deze nascholing, doordat je:

 • kennis hebt van de kenmerken en verschijningsvormen van de huidziekte psoriasis;
 • kennis hebt van de werking en bijwerkingen van de gebruikte smeermiddelen;
 • op de hoogte bent van de afwijkingen die de ziekte psoriasis kan veroorzaken op andere plaatsen dan de huid en hoe die andere afwijkingen behandeld kunnen worden;
 • gelezen hebt wat de behandeling van psoriasis is die door specialisten en in het ziekenhuis gegeven wordt.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVFZ

  NVFZ
 • Optima Farma

  Optima Farma

Inloggen