WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2022/2

Bacteriële huidinfecties

Auteur: Lieshout, G.J.C.M. van
3
Accreditatiepunten te behalen tot: 1 maart 2025

Samenvatting

Per 1000 patiënten ziet de huisarts jaarlijks zo’n 50 patiënten met een bacteriële huidinfectie. Hij ziet een dergelijke patiënt dus meerdere keren per week. De huisarts kan verreweg de meeste patiënten zelf behandelen en dat gebeurt ook. Hij doet dat graag, want het is in het algemeen dankbaar werk dat vrij snel tot een oplossing of genezing leidt. Bovendien zitten er zelden duidelijk psychische achtergronden bij en dat is wel eens plezierig op het spreekuur, vooral voor de doorloop.

Er zijn gevallen van een bacteriële huidinfectie die de huisarts niet of niet gauw zelf behandelt of alleen als hij er een bijzondere belangstelling voor heeft met bijpassende kennis. Die gevallen worden in deze nascholing kort aangestipt, maar niet uitgebreid besproken.

Behandeling

De behandeling lijkt gemakkelijk, maar toch verschillen de diverse praktijken in hun keuze voor antibiotica als die nodig zijn en in de duur van de behandeling. Bovendien, wordt er wel zuinig voorgeschreven en welk antibioticum verdient de voorkeur? Wordt er voldoende rekening gehouden met toenemende resistentie van bacteriën? En hoe zit het met het mogelijk aanwezig zijn van een MRSA-bacterie, met name in Zuid-Nederland?

Impetigo, oftewel ‘krentenbaard’, komt regelmatig voor. Vooral bij kinderen. Is behandeling met een antibioticum altijd nodig? Welk antimicrobieel middel wordt op dit moment geadviseerd voor lokale therapie?

Heeft het zin op de korsten van de huidaandoening de zalf of crème te smeren of moeten die eerst verwijderd worden? En wanneer moet bij deze bacteriële huidinfectie oraal worden behandeld en waarmee?

Vragen genoeg die in deze nascholing allemaal aan de orde komen.

Accreditatie

Dit programma is door het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten voor 3 punten geaccrediteerd onder ID 470678.

Inhoud

BLOK A Casuïstiek en achtergronden
A1 Oppervlakkige bacteriële huidinfecties
A2 Diepe bacteriële huidinfecties
A3 Casuïstiek van tien huidinfecties

BLOK B Diagnoses en behandeling
B1  Diagnoses en nadere vragen
B2  Behandeling van de tien huidinfecties

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Overleg met collega’s en de apotheker(s)
Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’
Begrippenlijst
Toets voor apothekersassistenten 2022/1 Fluor vaginalis

Auteur

Gert van Lieshout is arts en oud-huisarts. Na 18 jaar fulltime huisarts te zijn geweest, is Gert parttime als huisarts gaan werken en is hij zich met nascholing gaan bezighouden. Als een van de oprichters van AccreDidact is hij 16 jaar actief geweest met het ontwikkelen van schriftelijke geaccrediteerde nascholing voor huisartsen, apothekers, doktersassistenten en apothekersassistenten. Momenteel ontwikkelt hij nog geaccrediteerde cursussen voor apothekers en maakt hij dit soort schriftelijke geaccrediteerde nascholing.

De auteur heeft geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangt geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en heeft geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

 • ben je op de hoogte van de huidige stand van zaken betreffende symptomatologie en diagnostiek van de besproken bacteriële huidinfecties;
 • heb je stilgestaan bij de niet-medicamenteuze behandeling als die aan de orde is bij de betreffende bacteriële infectie;
 • ken je de laatste stand van zaken betreffende de farmacotherapie van de besproken bacteriële huidinfecties;
 • kun je patiënten bewuster en beter begeleiden bij de therapie voor de belangrijkste bacteriële huidinfecties.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVFZ

  NVFZ
 • Optima Farma

  Optima Farma

Inloggen