WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

De meeste winst bij de behandeling van astma is te behalen door therapietrouw te bevorderen en de inhalatietechniek te verbeteren. Ruim een derde van de astmapatiënten gebruikt zijn medicatie niet volgens het voorschrift van de arts. Meer dan de helft van de patiënten blijkt behoefte te hebben aan betere voorlichting en medicatiebegeleiding bij het gebruik van astmamedicatie. En als klap op de vuurpijl gebruikt maar liefst 70% van de patiënten zijn inhalator verkeerd, waardoor de patiënt onnodig blootstaat aan het risico op bijwerkingen en geen of weinig profijt van de medicatie ervaart. In deze nascholing wordt daarom uitgebreid ingegaan op de ins en outs van inhalatiemedicatie. Na afronding van deze nascholing ben je helemaal klaar om patiënten goed te begeleiden bij het gebruik van hun inhalatiemedicatie.

Vanzelfsprekend is er in deze nascholing ook aandacht voor de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen die in juli 2020 werd gepubliceerd. De diagnose en de behandeling worden uitgebreid voor het voetlicht gebracht. De NHG-Standaard Astma bij kinderen uit 2014 is ook herzien,
de herziene versie is gepubliceerd in mei 2022.

Een belangrijke ontwikkeling in de eerste lijn is dat de zorg rond astma steeds vaker een regionaal karakter krijgt, waarbij apotheken op regionaal niveau samenwerken met andere zorgverleners in de eerste lijn. Zo is het belangrijk dat de apotheek rond het gebruik van inhalatiemedicatie goede afspraken heeft met huisartsen. Wie geeft de patiënt welke informatie? Welke astmamedicatie verdient medisch gezien de voorkeur? Welke afspraken willen we hierover maken? Op steeds meer plaatsen in Nederland ontstaan regionale formularia rondom longzorg. Een mooie ontwikkeling die helaas nogal eens wordt doorkruist door het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. Alle reden om ook de zorgverzekeraars te betrekken bij de regionale afspraken. Voor apotheekteams en andere zorgverleners die inspiratie nodig hebben bij het optuigen en verder ontwikkelen van regionale zorg rond inhalatiemedicatie, heeft de Long Alliantie Nederland een handreiking opgesteld. Het is goed dat je als apothekersassistente ook van deze ontwikkelingen op de hoogte bent! Wellicht kun je gaan bijdragen aan een project in de apotheek waarin de zorg voor astmapatiënten naar een nog hoger niveau getild wordt.

Accreditatie

Dit programma is door het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten voor 3 punten geaccrediteerd onder ID 505018.

Inhoud

BLOK A Epidemiologie, ziektebeeld en diagnose
A1 Epidemiologie 
A2 Ziektebeeld 
A3 Diagnose 

BLOK B Behandeling, therapietrouw en inhalatorgebruik, rol van de apotheek
B1 Behandeling 
B2 Therapietrouw, inhalatietechniek en inhalatoren 
B3 Rol van de apotheek 

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek 
Literatuur 
Overleg met collega’s en de apotheker(s) 
Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’ 
Begrippenlijst 
Toets voor Apothekersassistenten 2023/2

Auteur

Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Na zijn afstuderen werkte hij enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) werkte hij vervolgens aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

De auteur heeft geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangt geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en heeft geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Doelstellingen

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

 • is je kennis van de epidemiologie, het ziektebeeld en de behandeling van astma weer helemaal opgefrist;
 • ben je op de hoogte van de problemen rondom therapietrouw bij astma en het gebruik van inhalatoren;
 • ken je een aantal belangrijke ins en outs rondom inhalatiemedicatie;
 • heb je inspiratie gekregen om de apotheekzorg rond inhalatiemedicatie (verder) te verbeteren.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers

 • KABIZ

  KABIZ
 • NVFZ

  NVFZ
 • Optima Farma

  Optima Farma

Inloggen