WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2024/3

Valpreventie bij ouderen

Auteurs: Sterke, S. en Gemmeke, M.
3
Nascholingsuren te behalen tot: 31 mei 2025

Ongeveer een derde van de mensen ouder dan 65 jaar valt ten minste één keer per jaar. Ongeveer een op de vijf valincidenten leidt tot letsel en circa 10% tot ernstig letsel. Vallen is bij ouderen vrijwel altijd een symptoom waaraan meerdere oorzaken ten grondslag liggen. Vallen komt relatief vaker voor bij ouderen met gezondheidsproblemen, vooral hart- en vaatziekten en ziekten van de luchtwegen. Ook veel andere thema’s waarop men alert moet zijn bij ouderen, zoals depressie, ondervoeding, verborgen alcoholisme en polyfarmacie, kunnen samenhangen met vallen. Vallen lijkt hierdoor misschien een lastig, complex en daardoor moeilijk aan te pakken probleem. Met voldoende kennis over de risicofactoren en een goede samenwerking in de zorgketen zijn preventie en behandeling wel degelijk mogelijk. Wanneer een oudere zich na een val meldt bij de huisarts, is het daarom belangrijk goed uit te zoeken wat er precies aan de hand is en welke interventies nodig zijn. De meeste ouderen gaan echter niet naar de huisarts wanneer ze zijn gevallen, omdat ze denken dat het bij de leeftijd hoort. Ze zien dit niet als een gezondheidsprobleem, vooral wanneer er geen letsel is. Er is gerichte opsporing nodig, zodat ouderen met een verhoogd valrisico kunnen worden geïdentificeerd en de beïnvloedbare risicofactoren kunnen worden aangepakt.

Dit nascholingsprogramma is gebaseerd op de inhoud van de richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen. Deze richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten met een verhoogd valrisico.

Accreditatie

Dit programma voor openbaar apothekers is door de KNMP onder ID 549444 geaccrediteerd voor 3 uur. U krijgt de punten toegekend als u de afsluitende toets succesvol (≥ 60 procent correct beantwoord) hebt afgerond.

Inhoud

BLOK A Risicofactoren
A1 Risicofactoren voor vallen
A2 Medicatie als risicofactor voor vallen
A3 Multifactoriële valrisicobeoordeling

BLOK B Interventies
B1 Valrisicoverlagende interventies
B2 Samenwerking

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)
Toets voor Apothekers 2024/3

Auteurs

Dr. Shanty Sterke is fysiotherapeut en bewegingswetenschapper, en werkzaam bij de ouderenzorgorganisatie Aafje in Rotterdam. Daarnaast is zij senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar balans, looppatroon en gebruik van psychotrope medicatie in relatie tot valrisico.

Dr. Marle Gemmeke is universitair docent aan de afdeling Farmaco-epidemiologie en Klinische farmacologie, departement Farmaceutische wetenschappen, Universiteit Utrecht. Hiervóór heeft zij gewerkt als openbaar apotheker. Ze is gepromoveerd op een onderzoek naar de rol van de openbaar apotheker bij valpreventie.

De auteurs hebben geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangen geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en hebben geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Doelstellingen

Na afronding van deze nascholing:

  • weet u hoe u ouderen met een verhoogd valrisico kunt herkennen;
  • kent u de beïnvloedbare risicofactoren;
  • weet u wanneer een uitgebreide risicobeoordeling nodig is;
  • weet u hoe een uitgebreide risicobeoordeling uitgevoerd wordt;
  • kent u de interventies die mogelijk zijn om het risico te verlagen;
  • weet u naar wie u kunt doorverwijzen.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers

  • KNMP

    KNMP

Inloggen