WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2018/3

Urologie vrouw

Auteur: Blanker, M.H.
4
Accreditatiepunten verlopen op: 1 augustus 2019
Verdien 2 StiPCO-punten
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Ongewild urineverlies en verzakkingen komen veel voor. De zorg voor ongewild urineverlies is vanwege de omvang van de verpakkingen voor verbandmaterialen goed zichtbaar in de apotheek. De zorg voor verzakkingen is vrijwel onzichtbaar: een enkel pessarium, dat vanuit de apotheek wordt verstrekt aan huisartsenpraktijken.
Welke bemoeienis is er eigenlijk vanuit de apotheek met deze twee veelvoorkomende klachten bij vrouwen? Wat kan er nog meer gedaan worden? Voor beide klachten geldt dat vrouwen niet snel hulp vragen. Er is een enorme ‘patient delay’. Dat maakt het van belang het er over te hebben wanneer de gelegenheid zich voordoet, bijvoorbeeld als een vrouw in de apotheek advies vraagt welk verband ze het best zou kunnen gebruiken. Wie beantwoordt dit soort vragen? Kan elke assistente dat of is dit een taak voor de apotheker zelf? Geeft u dan gericht antwoord, of bespreekt u ook andere opties? Voelt u zich thuis in dit onderwerp en durft u erover te praten? Deze vragen komen in de nascholing aan bod en helpen om vrouwen met deze klachten uiteindelijk beter te kunnen ondersteunen.
BLOK A gaat over de oorzaken en diagnostiek van ongewild urineverlies en verzakkingen. BLOK B gaat over de behandelmogelijkheden. Goed verbandmateriaal is daarbij een belangrijk aspect. Nu al wordt opgemerkt dat dit een tijdelijke oplossing kan bieden, of een eindoplossing kan zijn als andere behandelingen niet meer mogelijk zijn of geen effect hadden. Ook de medicamenteuze behandeling van incontinentie komt aan bod.

Accreditatie

Voor deze nascholing is voor openbaar apothekers voor 4 nascholingsuren accreditatie toegekend (ID 328035) en 2 StiPCo punten.

Over de auteur

Marco Blanker is huisarts in de groepspraktijk Blanker & Thiele in Zwolle. Daarnaast is hij als universitair docent werkzaam op de onderzoeksafdeling van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG. Hij leidt daar het onderzoeksprogramma Buik- en bekkenproblematiek. Dit onderzoeksprogramma houdt zich bezig met incontinentie en prolapsklachten bij vrouwen, maar ook met plasklachten bij mannen en buikpijn bij kinderen. De rol van de bekkenbodem bij deze klachten staat centraal in zijn onderzoek.
Belangenconflict: geen.

Inhoud

Blok A    Achtergronden ongewild urineverlies en verzakkingen
A1    Incontinentie
A2    Niet-medicamenteuze behandelingen voor incontinentie
A3    Prolaps
Blok B    Behandeling van incontinentie
B1    Incontinentiematerialen
B2    Medicatie bij incontinentie
Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

  • kent u de verschillende vormen van incontinentie voor urine;
  • weet u welke behandelmogelijkheden er zijn voor incontinentie;
  • bent u op de hoogte van de nieuwe werkwijze rond de verstrekking van incontinentiematerialen;
  • hebt u de werking en de bijwerkingen van medicijnen tegen incontinentie weer helder voor ogen;
  • kent u de belangrijkste waarschuwingen voor het gebruik van anticholinergica en het nieuwere mirabegron;
  • bent u weer op de hoogte van de verschillende vormen van verzakkingen en de behandelingen daarvan.Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • KNMP

    KNMP

Inloggen