WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/5

Psychose

Auteur: Graaf, L. de
4
Accreditatiepunten verlopen op: 1 november 2018
Verdien 2 StiPCO-punten
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

‘Verwarde man zwaait met een bijl.’ ‘Verwarde man dreigt huis in brand te steken.’ De politie moet steeds vaker opdraven omdat een ‘verwarde man’ overlast bezorgt. Wie is de verwarde man en hoe komt het dat hij in deze toestand belandt? Niet zelden gaat het om een man, of een vrouw, die een psychose heeft. Psychoses behoren tot de meest ontwrichtende psychiatrische aandoeningen.

Zo’n 15 per 100.000 mensen ontwikkelen jaarlijks een psychotische aandoening. Sommige bevolkingsgroepen hebben een hoger risico. De sekse, de sociaaleconomische status van de ouders, het IQ en etniciteit zijn factoren die de kans beïnvloeden om een psychotische aandoening te ontwikkelen. In deze nascholing worden de kenmerken van een psychose en de farmacotherapeutische behandeling van een psychose besproken.

Accreditatie

Voor deze nascholing is voor openbaar apothekers voor 4 nascholingsuren accreditatie toegekend onder (ID 2299978) en 2 StipCo-punten.

Inhoud

BLOK A    Kenmerken en oorzaken psychose
A1 Definitie van een psychose
A2 Incidentie en prognose
A3 Etiologie
A4 De neurobiologie van wanen en hallucinaties

BLOK B    Behandeling van psychose
B1 Behandeling
B2 Antipsychotica
B3 Behandeling met antipsychotica

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)
Afsluitende toets

Over de auteur

Linda de Graaf (1975) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Zij behaalde het apothekersdiploma in 1999 en de aantekening openbaar apotheker-specialist in 2010. Zij is freelance apotheker en combineert het werk in de openbare farmacie met het schrijven van beleidsstukken, nascholingen en artikelen. Zij is lid van de redactiecommissie Patiënteninformatie van Health Base en van de klankbordgroep Oost van de KNMP. Zij is als freelance medewerker betrokken bij het Bijwerkingencentrum Lareb.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

  • kent u de belangrijkste symptomen van een psychose;
  • kent u de indeling van de verschillende antipsychotica;
  • kent u de belangrijkste bijwerkingen van antipsychotica;
  • kunt u op basis van indicatie, effectiviteit en bijwerkingenprofiel een voorkeur uitspreken voor een antipsychoticum.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • KNMP

    KNMP

Inloggen