WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2013/5

Polyfarmacie

Auteur: Dr. A. Kooy
4
Accreditatiepunten verlopen op: 1 november 2015
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Polyfarmacie is de afgelopen twee decennia fors toegenomen, mede op grond van de vergrijzing, de aanscherping van richtlijnen om chronische aandoeningen goed te behandelen en de ontwikkeling van nieuwe behandelstrategieën. Meerdere risicogroepen zijn te onderkennen. Vooral de oudere patiënt gebruikt een veelheid aan medicatie in verband met aandoeningen als diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, artrose, osteoporose, jicht, COPD en alledaagse kwalen als duizeligheid.
Bovendien komen bij de ouder wordende mens nogal eens specifieke omstandigheden voor die het leven verzwaren. Medicatie met een sederende werking wordt dan regelmatig voorgeschreven, bijvoorbeeld bij een chronische slaapstoornis, een ernstige stemmingsstoornis, een angststoornis of zware rouwverwerking na verlies van een levenspartner of andere geliefde.

De voor u liggende nascholing Polyfarmacie vindt zijn actuele basis in nieuwe inzichten en recent onderzoek binnen aandachtsgebieden als therapietrouw, geneesmiddeleninteracties en synergistische meerwaarden van behandelcombinaties.

Polyfarmacie heeft soms een negatieve bijklank van onnodig en veelvuldig geneesmiddelengebruik. Deze nascholing beoogt vooral polyfarmacie te onderbouwen als een effectief en kosteneffectief instrument om gezondheidswinst te realiseren. En dat strekt tot meerwaarde juist voor die kwetsbare, ouder wordende patiënt met multimorbiditeit. Het is goed te beseffen dat zowel overbehandeling als onderbehandeling kan leiden tot ongewenste gezondheidsschade.

Accreditatie

Deze nascholing is voor openbaar apothekers voor 4 nascholingsuren geaccrediteerd (ID 162800).

Inhoud

BLOK A Polyfarmacie – definitie, prevalentie, sturende factoren en risicofactoren
A1 Definitie en prevalentie
A2 Sturende factoren en risicofactoren – plan van aanpak
BLOK B De risicogroepen, handreiking met prioritering (crux van zeven)
B1 De risicogroepen van polyfarmacie
B2 Behandeltips en synergistische behandelcombinaties

Actie en verantwoording

Nadere bespreking van de casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)
Afsluitende toets

Auteur

Dr. Adriaan Kooy is internist en vasculair geneeskundige in het Ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen en tevens directeur en hoofdonderzoeker van het Bethesda Diabetes Research Center te Hoogeveen. Van zijn hand verschenen meer dan 70 wetenschappelijke publicaties, alsook een tiental boeken, onder meer het Handboek cardiovasculair risicomanagement. Adviseursfuncties: actief in landelijke en/of Europese adviesraden voor Astrazeneca, Boehringer Ingelheim, MSD, Novo Nordisk en Eli Lilly.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

  • hebt u meer kennis over het begrip polyfarmacie en inzicht in de prevalentie;
  • herkent u de sturende factoren en risicofactoren bij polyfarmacie;
  • bent u op de hoogte van de risicogroepen bij polyfarmacie. In de praktijk houdt u rekening met de belangrijkste geneesmiddeleninteracties;
  • erkent u de meerwaarde van bepaalde synergistische behandelcombinaties;
  • detecteert u onnodige overbehandeling.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • KNMP

    KNMP

Inloggen